17/2 2016 höll SD Huddinge sitt årsmöte. | Sverigedemokraterna Huddinge

17/2 2016 höll SD Huddinge sitt årsmöte.

Detta årsmöte tilldrog sig i Folkets hus i Huddinge centrum. Vi bjöd på fika, mackor och bullar, men det var mer än det som lockade till sig många av våra medlemmar. Nya, såväl som de som varit med ett par år i vår förening, är starkt engagerade över samhällets utveckling. Till mötesordförande hade vi bjudit in erfarenheten själv i dessa sammanhang, Joakim Larsson.
Valberedningens förslag vann bifall på alla punkter.

Mötesordförande Joakim Larsson och mötessekreterare Mats Arkhem.

Mötesordförande Joakim Larsson och mötessekreterare Mats Arkhem.

 

Valberedningens Robert Stenkvist ger tummen upp.

Valberedningens Robert Stenkvist ger tummen upp.

 

Valsedlar i luften, yrkar bifall till valberedningens förslag om antal ledamöter.

Valsedlar i luften, yrkar bifall till valberedningens förslag om antal ledamöter.

 

Ordförande Arnold Boström begär ordet.

Ordförande Arnold Boström begär ordet.

 

Ann Clewett, ledamot i äldreomsorgsnämnden., säger ett par sanningens ord.

Ann Clewett, ledamot i äldreomsorgsnämnden., säger ett par sanningens ord.

Så var detta årsmöte till ända, Jag vill personligen samt å styrelsens vägnar rikta ett stort tack till alla våra medlemmar för förtroendet. Tillsammans jobbar vi för ett bättre Huddinge och ett bättre Sverige. Vi vill också passa på att tacka dels revisorer och dels valberedning för ett väl utfört arbete. Samt, sist men inte minst, vill vi rikta ett riktigt stort tack till Joakim Larsson för ditt suveräna kunnande, lugn, tålamod, auktoritet och starka mötesdiciplin. Tack!

Mats Arkhem