Arnold Boström, ordförande | Sverigedemokraterna Huddinge

Arnold Boström, ordförande

Jag heter Arnold Boström, 60 år gammal, civilekonom med två barn. Jag är ordförande i Sverigedemokraternas kommunförening i Huddinge.

Som Du säkert märkt har politiken inom flera viktiga områden drivits i en riktning som varken är i Sveriges eller det svenska folkets intresse. Makteliten har genom att lägga dimridåer och förtiga fakta som inte stöder den förda politiken i hög grad lyckats lura det svenska folket.

Verkligheten som den visar sig idag har gjort att vanliga människor nu inser att politiker och massmedia har fört det svenska folket bakom ljuset. Nu vill man veta sanningen – och sanningen står Sverigedemokraterna för!

Målet för SD Huddinges verksamhet är att främst genom flygbladsutdelning informera alla kommuninnevånare om att det finns ett alternativ till den politik som förs av dagens etablerade politiska partier. Ingen skall kunna säga – ” jag visste inte” – inför den utveckling i samhället som vi vill bryta.

I kommunalvalet 2006 erövrade SD två mandat genom 1500 röster vilket gav 3,0 procent. Vi som representerar SD i Huddinge kommunfullmäktige heter Arnold Boström och Lars Johansson.

Kommunalvalsresultat i Huddinge 1988-2006:

1988: 10 röster (0%)

1991: 97 röster (0,2%)

1994: 258 röster (0,5%)

1998: 427 röster (0,95%)

2002: 899 röster (1,9%)

2006: 1500 röster (3,0%)

I kyrkovalet 2005 behöll SD sitt mandat i S:t Mikaels församlings kyrkofullmäktige med 56 röster (5,3%). Totalt i Huddinge erhöll SD 122 röster (2,5%).

Vi behöver Dig i vår kamp för att kunna bevara det kulturarv vi fått av våra förfäder, och som vi skall föra vidare till våra barn. Vi vill försöka återskapa det samhälle som vi hade ännu för några tiotal år sedan och försöka återfå den gemenskap vi då ännu kunde känna, innan mygel och egoism tog överhanden i politiken.

– Varje röst på Sverigedemokraterna är en röst för demokrati och yttrandefrihet i Sverige!