Årsmöte 2018 | Sverigedemokraterna Huddinge

Årsmöte 2018

Torsdagen den 15 februari samt måndagen den 19 mars höll vår kommunförening årsmöte respektive extra årsmöte. Mötesordförande för mötena var Sebastian Lindqvist från vår grannförening SD Botkyrka. Mötessekreterare på dessa båda möten var Henrik Mellström från SD Tyresö.

Från vänster Henrik Mellström och Sebastian Lindqvist.