Årsmöte och Valkonferens för SD Huddinge 2014 | Sverigedemokraterna Huddinge

Årsmöte och Valkonferens för SD Huddinge 2014

_DSC8909

Sverigedemokraterna i Huddinge höll årsmöte och valkonferens i Folkets Hus den 12 februari. Det var det nittonde årsmötet sedan den nuvarande föreningen bildades 1996. Två styrelseledamöter har varit aktiva i föreningen ändå från början, nämligen Arnold Boström och Lars Johansson.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:

Arnold Boström (ordförande)
Martin Nigals (vice ordförande)
Mats Arkhem (2:e vice ordförande)
Sven Pernils (ledamot och kassör)
Lars Johansson, Nils Nilsson samt Lennart Pilstam (ledamöter)
Annika Boström och Birgitta du Rées (suppleanter)

Vid valkonferensen antogs en kommunvalsedel innehållande tolv namn.

Arnold Boström, ordförande