Årsmötet 2017 | Sverigedemokraterna Huddinge

Årsmötet 2017

Torsdagen 2 februari höll SD Huddinge sitt årsmöte i Huddinge Kulturhus.
Medlemmarna röstade enhälligt igenom valberedningens förslag på alla punkter.
Eftersom det innebar omval för samtliga oss i styrelsen, samt att John Clewett valdes in som suppleant, så tar vi det som ett kvitto på att vi gjort ett skapligt jobb under 2016.

Valberedningens Rolf Gustavsson

 

Mötesordförande för årsmötet var Joakim Larsson från Uppland, och mötessekreterare var Henrik Mellström från Stockholms läns Landsting.

Joakim Larsson svingar klubban i bordet.

 

Henrik Mellström har koll på läget

 

SD Huddinges ordförande Arnold Boström redogör verksamhetsberättelsen.

Sven Pernils tackar Henrik…

 

… och Mats Arkhem tackar Joakim.

Vi vill från styrelsen tacka Joakim, Henrik och Roffe för deras gedigna insats. Samt, inte mist, ödmjukt tacka alla medlemmar för visat förtroende.
Tusen tack!

Mot 2018!

Mats Arkhem