Årsmötet 2020 | Sverigedemokraterna Huddinge

Årsmötet 2020

Tisdagen den 11 februari höll föreningen Sverigedemokraterna Huddinge sitt årsmöte i kulturhusets stora sal. Det rådde stor enhällighet kring de olika besluten och det är glädjande att se hur antalet engagerade medlemmar ökar för varje år som går.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som närvarade och i synnerhet till årsmötespresidiet som bestod av Dennis Ekström och Dennis Askling.

Den nyvalda styrelsen består av:
Mats Arkhem – ordförande
Arnold Boström – vice ordförande
Martin Nigals – andre vice ordförande
Sven Pernils – ledamot
Ann Clewett – ledamot
Bo Adolfsson – ledamot
Runar Finnman – ledamot
Gerhard Miksche – ledamot
Alexandra Gialama – ledamot
Malena Karanovic – första suppleant
Rolf Lindberg – andra suppleant
Linus From – tredje suppleant


Bli medlem: sd.se/medlem 🇸🇪