Sverigedemokraterna presenterar sitt budgetalternativ för Huddinge kommun | Sverigedemokraterna Huddinge

Sverigedemokraterna presenterar sitt budgetalternativ för Huddinge kommun

Idag, den 10 juni, inleds kommunens årliga budgetförhandlingar där samtliga partier presenterar sin övergripande polik för Huddinge.

Sverigedemokraterna väljer i sin budget att prioritera skola, vård och trygghet framför ytterligare kostnader för regeringens ansvarslösa invandringspolitik. Vi anser att anledningen till varför invånare runt om i hela landet, oavsett ekonomisk situation, accepterar en ordning där deras pengar tas ifrån dem är förhoppningen att dessa skattepengar ska göra livet bättre för dem själva och deras nära. Detta är grunden till vårt parlamentariska system och även någonting som kommunen alltid ska ha i åtanke i sin verksamhetsutövning. Det är vår fasta övertygelse att kommunen ska prioritera sina egna invånare framför presumtiva sådana.

Sverigedemokraterna sparar därför 22 miljoner kronor på ”extraordinära kostnader för flyktingmottagande”. Vi anser att staten ska stå för sina egna kostnader och att inte en krona mer, än det som kommer från riktade statsbidrag specifikt öronmärkta för mottagande av så kallade nyanlända, ska gå till fortsatt finansiering av den ansvarslösa massinvandringen. Huddinge ska i alla möjliga lägen prioritera sina egna invånare.

I arbetet att effektivisera kommunens verksamhet gör vi även, förutom koalitionens satsningar på digitalisering och upphandlingseffektiviseringar, besparingar på den totala lönekostnaden för kommunens egna kommunikatörer som idag är 21 stycken. Det finns olika sorters kommunikatörer och de kan anta olika arbetsuppgifter. Att till exempel uppdatera viktig samhällsinformation på hemsidan och nå ut till invånarna är ett uppdrag som vi vill ska utföras väl. Men att marknadsföra kommunen och lägga resurser på kommunikation som inte är avgörande för kommunens kärnverksamhet är för oss inte ett prioriteringsområde.

Vi sparar även skattepengar på det ekonomiska stödet som går till de politiska partierna i kommunen. Vi anser att politiken behöver agera som gott föredöme, för förvaltningarnas tjänstemän såväl som för kommunens skattebetalare, att ständiga kostnadsökningar inte är möjliga i en ekonomiskt ansträngd situation.

Med de sparade pengarna gör vi följande satsningar:

* 7 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Kommunstyrelsen för utökandet av ordningsvakter och övervakningskameror.

* 1 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Kommunstyrelsen för utökat stöd till grannsamverkansorganisationer.

* 4 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Grundskolenämnden för jourklasser.

* 6 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Grundskolenämnden för anställning av administrativa lärarassistenter.

* 100 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Grundskolenämnden för stöd till skolor för traditionsenliga skolavslutningar.

* 1 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Klimat- och stadsmiljönämnden för snöröjning och halkbekämpning.

* 1 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Klimat- och stadsmiljönämnden för vård av parker.

* 3 000 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Socialnämnden för verksamhet kring barn med psykisk ohälsa.

* 2 800 000 kr mer än budgeterat i koalitionens förslag till Vård- och omsorgsnämnden för att finansiera kostnadsfria trygghetslarm.

Vi värnar även starkt om kommunens tvåprocentiga överskottsmål för att säkra verksamheten och kunna hantera oförutsedda kostnader som alltid uppstår inom kommunpolitiken.

Tryck här för att läsa budgetalternativet i sin helhet.