Demokratidagen på Östra gymnasiet | Sverigedemokraterna Huddinge

Demokratidagen på Östra gymnasiet

Den 17 oktober hölls Demokratidagen på Östra gymnasiet och fullmäktiges samtliga tio partier var inbjudna att delta. Under några lektionspass fick partiernas representanter möta eleverna. Partierna hade även bokbord, som i vårt fall sköttes av SDU.

Dagens tema var tänkt att vara demokrati – engagemang och delaktighet – men våra pass, som var mer välbesökta än de andra partiernas, kom nästan uteslutande att handla om invandringen. Det här är verkligen en fråga som engagerar och berör ungdomar! Många elever återkom på våra pass, trots att de enligt schema skulle besöka andra partier. Innan det blev dags för elevernas frågor och diskussion valde jag bland annat att redogöra för vår syn på vad vi anser vara det demokratiska underskottet i kommunen.

SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand hade möjlighet att ta två av de sex lektionspassen och han passade då på att redogöra för ungdomsförbundet och dess syn på politiken. Det blev även här tid för frågor från och diskussion med eleverna.

Östra gymnasiet är inrymt i fantastiskt fina lokaler och har även fått kommunens skönhetspris. Jag vill tacka den skolans personal, och elever som jag kom i kontakt med för ett välkomnande och trevligt bemötande. 

/Arnold Boström