Föreläsning med Mikael Eskilandersson | Sverigedemokraterna Huddinge

Föreläsning med Mikael Eskilandersson

Tisdag 12 december höll SD Huddinge årets sista medlemsmöte och vi fick fint besök av riksdagsman Mikael Eskilandesson från civilutskottet, vår talesperson i familjerättsfrågor. Mikael höll en föreläsning kallat ”Från vaggan till graven”, det vill säga frågor av civil karaktär i livets alla skeenden. Efter detta hölls som vanligt en frågestund och diskussion där vi bytte åsikter och erfarenheter.

Vi tackar Mikael för att han tog sig tid att besöka oss denna afton mot lucia.