Föreläsning om de abrahamitiska religionerna. | Sverigedemokraterna Huddinge

Föreläsning om de abrahamitiska religionerna.

Under gårdagens medlemsmöte erbjöd Sverigedemokraterna Huddinge en intressant föreläsning där vår kloke och erfarne medlem Gerhard Miksche redogjorde om de tre abrahamitiska religionerna, dess utbredning och betydelse för det moderna samhället. Detta var en introducerande presentation som lade grunden för en djupare förståelse i denna viktiga fråga som har fått en allt större betydelse i den politiska diskursen.

Vi ser naturligtvis fram emot fler föredrag för en vidare djupdykning i ämnet. Håll därför utkik i din e-post för inbjudan till fler föreläsningar om du redan är medlem eller gå med i Sverigedemokraterna på medlem.sd.se