Fullmäktige i Botkyrka röstade igenom böneutrop | Sverigedemokraterna Huddinge

Fullmäktige i Botkyrka röstade igenom böneutrop

Kommunalfullmäktige röstade på torsdagen igenom att detaljplanens förbud mot böneutrop inte skall anses som giltigt. Kommunstyrelsen samt två nämnder hävdade att det är oförenligt med ett förbud mot böneutrop i en detaljplan och hänvisade frågan till polismyndigheten.

Fittja moské

Fittja moské

Vi Sverigedemokrater hävdar att det är fullt möjligt att förbjuda utrop med högtalare i en detaljplan, detta med stöd av flera skrivningar i Plan och Bygglagen.

Paragrafer Plan & Bygglagen

Vi Sverigedemokrater menar att om fullmäktige vill tillåta böneutrop skall en förändring tagas i detaljplanen och frågan skall avgöras i fullmäktige enligt demokratiska principer. SD skulle i ett sådant scenario rösta mot en förändring i detaljplanen.

Fullmäktige röstade för att deras egen detaljplan är ogiltig med siffrorna 58 mot SD:s 3. Vi noterade att Tullingepartiet också röstade för böneutrop vilket med logikens hjälp måste innebära att detta även kommer att gälla i Tullinge om/när Tullinge blir en egen kommun.

Botkyrkapartiet tog även upp frågan om bullerpåverkan som drabbar Huddinge kommun. Inget svar gavs i denna fråga.