”Gravt rasistiskt flygblad”? | Sverigedemokraterna Huddinge

”Gravt rasistiskt flygblad”?

I samband med att det ska byggas modulbostäder vid Lännavägen, vilket många av de närboende reagerat kraftigt emot och visat stor oro inför, så delade vi ut ett flygblad i området. Detta flygblad kallas av Vänsterpartiet i Huddinge kommunfullmäktige för ”gravt rasistiskt”.

Så här i åsiktsbytartider så har vi i SD, till skillnad från så många andra, inget att skämmas för. Flygbladet ser ut så här:

flygbladet

Vi delade även bland annat ut detta flygblad:

som man bäddar

Vi ska låta det vara osagt, hur stor påverkan vi hade när det gäller de skrinlagde planerna på modulbostäderna vid Åvägen i Fullersta.
Men Sverigedemokraternas blotta existens och envisa kamp gör skillnad. Tjänstemän och de andra partierna måste tänka till både en och två gånger numera.
Mats Arkhem