Huddinge hade chansen att minska invandringen | Sverigedemokraterna Huddinge

Huddinge hade chansen att minska invandringen

Den ansvarslösa massinvandringens förödande konsekvenser är numera väl kända, men tål att upprepas. Utanförskap, brutal kriminalitet, bostadsbrist, årliga miljardförluster av gemensamma skattemedel, med mycket mera.

Problemen bekräftas av lagändringen som ska tillämpas av Migrationsverket från och med den 1 juli 2020. Migrationsverket erbjuder idag asylsökande boende och bidrag för sin dagliga livsföring (dagersättning). Dock väljer många att hitta boende på egen hand vilket i sin tur bidrar till framväxten av så kallade utanförskapsområden. Huddinge är en av kommunerna i Sverige som nu, på grund av sin höga asylinvandring, får anmäla områden där migranter inte ska få dagersättning, om de själva väljer att bosätta sig där istället för på Migrationsverkets boenden.

Efter omröstning blev de utvalda kommundelarna Vårby, Flemingsberg och Skogås. Sverigedemokraterna var det enda partiet som i Huddinges kommunfullmäktige röstade för att anmälan till Migrationsverket skulle innefatta hela kommunen, eftersom vi inte vill att fler områden ska hamna på listan av ”socioekonomiska utmaningar”. Botkyrka, som ligger längre fram i den mångkulturella förändringen, valde att anmäla hela kommunen.

Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till EBO-lagen överlag. Asylsökande ska bo i statliga boenden tills beslut fattas och kommunerna ska inte belastas. Men så länge EBO-lagen råder vill vi minska de negativa konsekvenserna i den mån det är möjligt. I detta fall innebär det att låta varje kommun bestämma vilket eller vilka områden som ska betraktas som utsatta. Vår generella ståndpunkt är att reglerna även borde utökas så att alla kommuner i landet får möjlighet att anmäla utsatta områden.

Vi måste alla verka för att stabilisera den socioekonomiska utvecklingen och i så stor utsträckning som möjligt, lindra konsekvenserna av den ansvarslösa invandringspolitiken. Det är en förutsättning för att Huddinge ska vara en plats där det är bra att leva och bo, oavsett var man kommer ifrån.