Nämnder | Sverigedemokraterna Huddinge

Nämnder

Sverigedemokraternas representanter i Kommunstyrelsen

 

Mats Arkhem
Ledamot
mats.arkhem@sd.se

Martin Nigals
Ersättare
martin.nigals@sd.se

Sverigedemokraternas representanter i Förskolenämnden

 

Sven Pernils
Ledamot
sven.pernils@sd.se

Thord Rådberg
Ersättare
thordradberg@yahoo.se

Sverigedemokraternas representanter i Grundskolenämnden

 

Sven Pernils
Ledamot
sven.pernils@sd.se

Rolf Lindberg
Ersättare
rolf.lindberg@sd.se

Sverigedemokraternas representanter i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

 

John Clewett
Ledamot
john.clewett@huddinge.se

Alexandra Gialama
Ersättare
alexandra.chloe.ghialamas@sd.se

Sverigedemokraternas representanter i Bygglovs- och tillsynsnämnden

 

Runar Finnman
Ledamot
runar.finnman@sd.se

Bo Andersson
Ersättare

Sverigedemokraternas representanter i Klimat- och stadsmiljönämnden

 

Gerhard Miksche
Ledamot
gerhard.miksche@huddinge.se

Sven Pernils
Ersättare
sven.pernils@sd.se

Sverigedemokraternas representanter i Socialnämnden

 

Ann Clewett
Ledamot
ann.clewett@huddinge.se

Alexandra Gialama
Ersättare
alexandra.chloe.ghialamas@sd.se

Sverigedemokraternas representanter i Vård- och omsorgsnämnden

 

Melena Karanovic
Ledamot
malena.karanovic@sd.se

Ann Clewett
Ersättare
ann.clewett@huddinge.se

Sverigedemokraternas representanter i Kultur- och fritidsnämnden

 

Bo Adolfsson
Ledamot
bo.k.o.adolfsson@sd.se