Huddinge Open Space | Sverigedemokraterna Huddinge

Huddinge Open Space

Lördagarna 10 och 17 mars hölls Open Space på fritidsgårdarna i Utsälje och Flemmingsberg. Detta arrangemang syftar till att kommunens politiker får möjlighet att träffa traktens ungdomar på ett ledigt sätt i ungdomars miljö för att ta del av deras tankar, funderingar och vardag.

Partiet representerades av Mats Arkhem och martin Forslund.

”Det var många givande samtal, där alla ungdomar fick komma till tals, och de gav oss värdefull och relevant input, vilket är till hjälp för vårt fortsatta arbete i politiken” me nade Mats Arkhem.