Ingen kommundelning | Sverigedemokraterna Huddinge

Ingen kommundelning

Folkomröstningen i östra kommundelen den 20 april gav ett tydligt utslag, 59% röstade nej och 40% röstade ja till kommundelning. Vår främsta invändning emot folkomröstningsförfarandet var att ingen hänsyn skulle tagas till valdeltagandet. Vår uppfattning var att ett lågt valdeltagande skulle gynna ja-sidan och att ett litet antal väljare skulle kunna avgöra en fråga som egentligen skulle påverka alla innevånare i hela Huddinge. Vi hade tidigt framfört vår uppfattning att vid ett valdeltagande under 50% skulle kommunen inte gå vidare till regeringen med en begäran om kommundelning, även om ja-sidan uppnått de 60% som krävdes. Nu blev valdeltagandet 52,6% och med den stora övervikten för nej-sidan måste frågan om kommundelning vara politiskt död för lång tid framöver. I övriga Huddinge visade opinionsundersökningen på ett starkt stöd för nej till kommundelning: 72% nej, 15% ja. Av kommunfullmäktiges nio partier var endast drevvikenpartiet för kommundelning, ett parti (kd) valde att ej ta ställning, medan övriga var emot.

Folkomröstningsdebatt i Skogås
Folkomröstningsdebatt i Skogås

Inför folkomröstningen ordnades en hel del aktiviteter. Den 12 april deltog vi i likhet med övriga fullmäktigepartier med ett informationsbord och i en debatt i Skogås innecentrum. Vi deltog även i en debatt anordnad av de synskadades riksförbund i Huddinge. För att öka intresset för folkomröstningen tog kommunen ett nytt grepp genom att öppna en ”webbdialog” på nätet. Dels var det en frågepanel där intresserad allmänhet kunde ställa frågor till partierna i kommunfullmäktige, med svar som publicerades på nätet inom några dagar. Dels kunde man chatta med representanter från varje parti, med tre partier åt gången, under två timmar veckan före folkomröstningen.

/Arnold Boström