Insändare – Kameraövervakning ger trivsel och trygghet | Sverigedemokraterna Huddinge

Insändare – Kameraövervakning ger trivsel och trygghet

Kameraövervakning motarbetar skadegörelse, brottslighet och terror.

Svensk forskning är i vissa fall politiskt styrd och tolkas ibland på felaktigt sätt av makthavare. Att man enligt viss forskning dragit slutsats att kameraövervakning inte har särskilt stor effekt, eller till med ökar brottslighet, kan ha att göra med att fler brott rapporteras, vilket kan tyckas naturligt då gärningsman tydliggörs.

Sverigedemokraterna i Huddinge har därför studerat internationella erfarenheter angående kameraövervakning.

Se gärna bifogad länk. Man kan närmast entydigt konstatera att kameraövervakning har en positiv effekt för brottsbekämpning.

På SD Huddinges studiebesök på grund- och gymnasieskola i Tallinn i våras, så noterade vi den totala frånvaron av klotter. På frågan hur de kunde hålla klotterfritt så pekade skolledningen på övervakningskameror. Sedan kamerorna installerades så förekommer i princip inget klotter alls. Mobbingen har också minskat radikalt.

I Riga hade man tidigare stora problem med skadegörelse. Vid ett besök bekräftade en representant från deras närpolis att man, efter att satt upp bevakningskameror, lyckats komma tillrätta med problemet. Upptäcks någon, via övervakningscentralen, med att till exempel urinera på publik plats så skickar man genast en patrull och bötfäller individen.

Vår slutsats, i likhet med internationell forskning samt våra studiebesök i grannländer, är att kameraövervakning leder på minskad skadegörelse och ökad trygghet. Förutsättningen är förstås att så kallade ”vardagsbrott”, vandalism och skadegörelse får påföljder. Sverigedemokraterna vill ha mer ordning och reda, tryggare och mer trivsamt samhälle Därför är vi positiva till ökad kameraövervakning och ser detta som ett kostnadseffektivt, kompletterande verktyg.

http://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/surveillance-cameras-and-crime

Martin Nigals (SD Huddinge)
Mats Arkhem (SD Huddinge)

Insändare, Mitt i, 2015-08-11

 

Länk till Mitt i Huddinge:
http://epaper.mitti.se/epaper_mihu/20150811/index.html
/Mats Arkhem