Insändare – Svar till PRO Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Insändare – Svar till PRO Huddinge

Eftersom tidningen Mitt i Huddinge efter en dryg månad ännu inte publicerat mitt svar på PRO:s insändare så för vi in den här istället. Den lyder som följer:

PRO Huddinge frågar sig om de politiska partierna existerar mellan valen. Jo, vi gör ju det. Redan i februari svarade vi i SD Huddinge på deras brev enligt följande:

”Sverigedemokraterna vill självfallet att alla som bor i vårt land skall leva under så bra förhållanden som möjligt. På motsvarande sätt månar SD Huddinge om Huddingeborna.

Vi tycker det är väldigt beklagligt att ni upplever att det snålas in på lokaler och bidrag, men det är en konsekvens av den ansvarslösa massinvandringspolitik som förs av nuvarande och tidigare regeringar, tvärtemot vad samtliga andra i-länder anser vara klokt och hållbart.

Vi växer stadigt, och gör vad vi kan, men än så länge är vi inte i majoritet. Vänd er till övriga partier och deras väljare och kräv ansvar för deras prioriteringar.

För övrigt så uppgick antalet personer som är 65 år eller äldre till 13803 stycken i Huddinge kommun 2014-12-31. Det är många som behöver ta del av kakan. Vi måste, liksom alla andra partier, hålla oss inom budgetens ramar.

Med vänlig hälsning
Mats Arkhem,
Politisk sekreterare, SD Huddinge,

Mats.Arkhem@huddinge.se