Klargörande kring kommunens budgetförhandlingar | Sverigedemokraterna Huddinge

Klargörande kring kommunens budgetförhandlingar

(Följande artikel skickades in till HuddingeDirekt den 18 juni 2019 men publicerades inte. Tidningen har nyligen avslutat sitt sommaruppehåll och vi hoppades att vår text skulle finnas med i den senaste upplagan, därför har vi avvaktat med att publicera den på våra egna kanaler.)

I en artikel publicerad den 10 juni 2019 i HuddingeDirekt, benämnd ”Oppositionen borde vara med i Lyxfällan” försöker de styrande partierna sammanfatta de påstådda problemen som återfinns i oppositionens olika politiska förslag. Vi anser att insändarens författare inte har varit intellektuellt hederliga.

I kommentaren till SD:s budget väljer man att inte kritisera sakinnehållet, istället konstaterar man förvisso korrekt men samtidigt helt irrelevant information om att vi inte lämnade in ett förslag till kommunstyrelsesammanträdet. Faktum är att det inte är på kommunstyrelsens sammanträde som mål och budget fastställs, det är i kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ, något som insändarens författare naturligtvis känner till.

Med den valda formuleringen kan det framstå som att Sverigedemokraterna inte har inkommit med ett förslag överhuvudtaget, så är inte fallet. Vi lämnade in ett eget budgetalternativ i god tid före fullmäktigesammanträdet den 10/6 där mål och budget för kommunen fastställs.

SD är det enda oppositionspartiet som slår vakt om kommunens överskottsmål och därmed en stabil ekonomi i balans. Vi sparade in skattepengar på bland annat flyktingmottagande och omprioriterade dessa till Huddingeborna och kommunens kärnverksamhet. Därför är det oförståeligt att de styrande partierna väljer att klumpa ihop oss med de rödgröna i sin insändare.

Koalitionen bör hålla i åtanke att det endast är tack vare SD:s vågmästarroll som en ansvarsfull ekonomisk politik kan möjliggöras.

 

Mats Arkhem, oppositionsråd (SD)