Kommentar om sänkta krav för Huge | Sverigedemokraterna Huddinge

Kommentar om sänkta krav för Huge

Sverigedemokraternas gruppledare i Huddinge, Mats Arkhem kommenterar Socialdemokraternas utspel om sänkta inkomstkrav för Huge.

”Man ska ha klart för sig att Huge, de senaste åren, inte har skärpt inkomstkraven för deras kunder eller drastiskt höjt några hyror.

Varför väcker Socialdemokraterna, med stödpartier, denna fråga just nu? Det ligger nära till hands att ana en koppling till regeringens nya avsikt om att införa marknadshyror.

Vi anser att detta ytterst är en fråga för Huges styrelse att avgöra. Vi politiker måste kunna lita på företagets professionalism.

Sänkta inkomstkrav riskerar även att öka Huges hyresförluster och därmed ge en negativ effekt i form av högre hyror, det vill Sverigedemokraterna undvika.”

Tryck här för att läsa mer om ämnet.