Kommunpolitiska programmet för Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Kommunpolitiska programmet för Huddinge

Onsdag 11 april hölls ett medlemsmöte om vårt kommunpolitiska program, där medlemmarna fick möjlighet att komma med synpunkter och förslag till ändringar och tillägg. Mötet hölls av Martin Nigals som jämte Mats Arkhem och Sven Pernils är de som sedan författar vårt kommunpolitiska program. Under fliken ”vår politik” uppe på denna sida så finner ni vår uppdaterade version att läsa.

Medlemsmöten har vi under 2018, liksom tidigare år, haft ganska regelbundet varannan vecka. Vi försöker dock variera veckodagar så att så många som möjligt av våra medlemmar ska kunna komma. Ibland så kör vi speciella teman, ibland så har vi som bekant en inbjuden och spännande gäst och ibland är ordet fritt. Vi bjuder alltid på fika och mackor och har det allmänt trevligt. Håll ögonen öppna i er mejlkorg så att ni inte missar inbjudan till kommande möten

Martin Nigals föredrar programmet.

.