Kyrkovalet 2013 | Sverigedemokraterna Huddinge

Kyrkovalet 2013

040

Kyrkovalet äger rum söndagen den 15 september, men förtidsröstningen har redan börjat. Jimmie Åkesson menade i sitt sommartal att det behövs en ny riktning för Svenska kyrkan. Han betonade även den symboliska och strategiska betydelsen av kyrkovalet för partiet inför supervalåret 2014 och uppmanade alla röstberättigade Sverigevänner att gå till valurnorna.

Sverigedemokraterna i Huddinge deltar för fjärde gången i det lokala kyrkliga valet. Redan 2001 erhöll partiet ett mandat i S:t Mikaels församlings kyrkofullmäktige – för närvarande har vi två mandat.

Genom sammanslagning av Huddinges fyra församlingar kommer det lokala kyrkovalet 2013 att gälla Huddinge pastorat.

Våra fyra kandidater deltar även i valen till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Stockholms stift.

Kandidater kyrkovalet

Från vänster: Arnold Boström, Annika Boström, Lars Johansson och Martin Nigals

Vi anser att den betydelse som kristendomen och Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet gör att Svenska kyrkan aldrig kan jämställas med något annat religiöst samfund utan skall ha en särställning, och att Svenska kyrkan borde vara en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke troende.

Vi anser att Svenska kyrkan skall ägna sig åt traditionellt kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum, som gudstjänst, ”mission” och diakoni och inte vara en ”politiskt korrekt” aktör i samhällsdebatten.

En viktig uppgift är att få fler medlemmar att engagera sig i det kyrkliga arbetet och känna Svenska kyrkans betydelse som bärare av traditioner och kultur.

Vi motsätter oss lagtrots, som att gömma personer utan asylskäl vilka befinner sig illegalt i Sverige.

Vi motsätter oss ”undergiven” dialog med företrädare för islam. Vi anser att dess starkt politiska och fundamentalistiska riktning är den religiösa åskådning som har svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen.