Kyrkovalet 2017 | Sverigedemokraterna Huddinge

Kyrkovalet 2017

Kyrkovalet äger rum söndagen den 17 september, men förtidsröstningen börjar den 4 september. SD menar att det behövs en ny riktning för Svenska kyrkan. Därför vill vi uppmana alla röstberättigade Sverigevänner att gå till valurnorna.

Sverigedemokraterna i Huddinge deltar för femte gången i det lokala kyrkliga valet. Redan 2001 erhöll partiet ett mandat i S:t Mikaels församlings kyrkofullmäktige. För närvarande har vi tre mandat i Huddinge pastorat, som bildats genom sammanslagning av Huddinges fyra församlingar.
Flera av våra kandidater deltar även i valen till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Stockholms stift.

Från vänster: Lars Johansson, Berit Schultz, Bo Adolfsson, Annika Boström, Runar Finnman, Arnold Boström, Christer Hultin.

Vi anser att den betydelse som kristendomen och Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet gör att Svenska kyrkan aldrig kan jämställas med något annat religiöst samfund utan skall ha en särställning, och att Svenska kyrkan borde vara en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke troende.

Vi anser att Svenska kyrkan skall ägna sig åt traditionellt kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum, som gudstjänst, ”mission” och diakoni och inte anpassa sig till det politiska samhällets prioriteringar som en politisk aktör i samhällsdebatten.

En viktig uppgift är att få fler medlemmar att engagera sig i det kyrkliga arbetet och känna Svenska kyrkans betydelse som bärare av traditioner och kultur.

Vi anser att Svenska kyrkan skall vara synlig och bedriva mission, även i parallellsamhällen, för att motverka andra religioners frammarsch, särskilt de som har svårt att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Vi vill att Svenska kyrkan skall prioritera och intensifiera sina ansträngningar att stödja förföljda och utsatta kristna.