Nekad insändare till ”Mitt i Huddinge” | Sverigedemokraterna Huddinge

Nekad insändare till ”Mitt i Huddinge”

Svar på Insändaren ”Fler satsningar på läraryrket behövs” den 20 oktober:

SD instämmer gärna i rubriken, men gör andra prioriteringar än Socialdemokraterna när det gäller våra begränsade gemensamma resurser. Det framgår även inom skolområdet, där vi vill ta bort hela kostnaden för modersmålsundervisning och studievägledning på modersmål från kommunen. Vi anser att detta är en uppgift för familjerna, invandrarföreningarna och möjligen staten. Därför har vi i vår budget ytterligare nära 30 miljoner att fördela till undervisningen i svenska och till matematik, mer än dubbelt så mycket som S påstår sig vilja satsa extra på skolan jämfört med SD.

Arnold Boström (SD) gruppledare och kommunalråd