Nekad insändare till Södra Sidan Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Nekad insändare till Södra Sidan Huddinge

Södra Sidan Huddinge

Åsikt & Debatt.

Replik till ”Ta ansvar och kom med lösningar (S)!”

Även vi sverigedemokrater utmålas nu som ansvariga för neddragningar i kollektivtrafiken av en allians som gör allt för att skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Vi ser i dag hur landstinget tvingas till sparbeting och indragningar. Vi lyfter fram orsaken i debatten! Alliansen däremot kommer med undanflykter och lägger ut falska spår där man hoppas att den fullkomligt havererade flyktingpolitiken inte skall uppmärksammas av folket.

Vi visade i vår landstingsbudget i våras att det varken behövs höjda SL-taxor eller neddragningar i busstrafiken. SD trampar på bromsen när det gäller inrättandet av samhällsekonomiskt olönsamma pendelbåtslinjer och forcerad utbyggnad av spårväg. Vi ser de skenande kostnaderna i samband med spårbunden trafik som en starkt bidragande orsak till att SL tvingar fram neddragningar i trafiken.

Vi sverigedemokrater stod upp för pendlaren som dagligdags tar sig till jobbet, för familjer som behöver köpa fler än ett busskort och där varje krona räknas. Sverigedemokraterna är dagspendlarens försvarare.

Arnold Boström (SD)
Ledamot i landstingsfullmäktige och kommunalråd