Nyhetsbrev Nr 1 – 2019 | Sverigedemokraterna Huddinge

Nyhetsbrev Nr 1 – 2019

*|MC:SUBJECT|*

Nyhetsbrev 2019 #1

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

Ny styrelse för verksamhetsår 2019

I slutet av januari avklarades SD Huddinges årsmöte för 2019. Med en stark enighet och framåtanda är SD Huddinge nu redo för att tackla verksamhetsåret och fortsätta arbeta för kommuninvånarnas bästa.

SD Huddinges styrelse för 2019 är:
Ordförande: Mats Arkhem.
Vice ordförande: Arnold Boström.
Andre vice ordförande: Martin Nigals.
Ledamöter: Sven Pernils, Ann Clewett, Bo Adolfsson, Runar Finnman, Gerhard Miksche, Rolf Lindberg.
Suppleanter: 1. Alexandra Gialama. 2. Malena Karanovic. 3. Peter Sandsjö.


SD säger nej till modulbostäder för migranter i Huddinge

Under det senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades två ärenden som tillsammans kommer innebära 118 nya lägenheter för nyanlända migranter. Detta är ett resultat av regeringens påtvingade ansvar för en annars ansvarslös invandringspolitik som varken har förbättrat situationen för Huddinge eller för riktiga flyktingar i världen.

Sverigedemokraterna anser att Huddinge främst ska ansvara för sina egna invånare och inte prioritera byggande av bostäder för migranter. I fall att Huddinge kommun ändå tvingas förse migranter med bostäder ska detta ske med minsta möjliga ekonomiska resurser och logi. Handlar det om människor som har flytt genom Europas olika länder för sina liv, bör tält och soppkök rimligtvis vara en tillfredsställande lösning, alternativt en större sal där utrymme kan användas mer effektivt.
 

Utbildningskonferens med den parlamentariska gruppen

Under januari organiserade våra nyvalda parlamentariker i SD Huddinge en innehållsrik utbildningskonferens med bland annat en utförlig genomgång av kommunens och partigruppens arbetsprocesser, distriktsombudsmännens utbildning för förtroendevalda, en gemensam eftervalsanalys samt en intressant redogörelse från distriktsordförande Fredrik Lindahl.

Distriktsombudsmännen föreläser om kommunens organisation.
 
Sverigedemokraterna Huddinge fortsätter att växa och utvecklas i storlek, engagemang och kompetens. Efter utbildningskonferensen känner vi oss än mer manade att arbeta för kommuninvånarnas bästa och för att utveckla Huddinges framtida politik. Stort tack till alla som deltog!
 
Avslutningsmiddag
 

SD väcker frågan om snöröjningen i kommunen

Många starka känslor har väckts bland Huddingebor denna vinter. Under en enda helg i februari fick kommunen 250 klagomål på snöröjningen. Förutom bristande snöröjning har transportering av överflödig snö också skapat problem, snövallar har byggts upp och blivit till isvallar och pensionärer har blivit insnöade utan möjlighet att ta sig ut. Det blev som Sverigedemokraternas gruppledare Mats Arkhem sa i sitt anförande när han berättade om en dam som hade upplevt problemen:
"...naturen gav henne henne tio centimeter snö men Huddinge kommun gav henne en halv meter hög isvall."

Därför ställde Sverigedemokraternas Mats Arkhem frågan till klimat- och stadsmiljönämndens ordförande Christian Ottosson (C) om kommunen avser att kalla in fler snöröjare för att lösa de nuvarande problemen.

Svaret från Christian Ottoson (C) blev att det i kommunens upphandlingar tydligt framgår vilka krav som ställs och att inga besparingskrav ställs på den kommunala snöröjningen. Samtidigt avslöjade tidningen Mitti Huddinge att kommunen tvingar snöröjarna att börja ploga senare på året för att spara pengar. 

Nästa år måste situationen förbättras och Sverigedemokraterna i Huddinge kommer att fortsätta driva frågan.


 

Deltagande på KSAU-dagen

Sverigedemokraterna närvarade på KSAU-dagen där bland annat Huddinge kommuns budgetchef, ekonomidirektör och representanter för kommunens olika förvaltningar redogjorde för Huddinges framtida ekonomi. 

Detta är, även för Sverigedemokraterna, ett väldigt viktigt första steg i processen att ta fram en välfungerande budget för Huddinge kommun. Det räcker inte att bara lägga fram bra politiska idéer som vissa andra partier verkar tro, idéerna måste också vara verklighetsförankrade och ta hänsyn till vår gemensamma ekonomi som skattebetalare. För oss i SD Huddinge, vars ett av flera primära mål är att spara pengar för kommunens invånare, var KSAU-dagen ett väldigt givande inslag.
 

 

Gruppledaren kommenterar sänkta inkomstkrav för Huge

Sverigedemokraternas gruppledare i Huddinge, Mats Arkhem kommenterar Socialdemokraternas utspel om sänkta inkomstkrav för Huge.

"Man ska ha klart för sig att Huge, de senaste åren, inte har skärpt inkomstkraven för deras kunder eller drastiskt höjt några hyror.

Varför väcker Socialdemokraterna, med stödpartier, denna fråga just nu? Det ligger nära till hands att ana en koppling till regeringens nya avsikt om att införa marknadshyror.

Vi anser att detta ytterst är en fråga för Huges styrelse att avgöra. Vi politiker måste kunna lita på företagets professionalism.

Sänkta inkomstkrav riskerar även att öka Huges hyresförluster och därmed ge en negativ effekt i form av högre hyror, det vill Sverigedemokraterna undvika."


Mats Arkhem, Gruppledare SD Huddinge
 

Paula Bieler besöker SD Huddinge

Föreläsaren för februari månads medlemsträff blev ingen mindre än Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, Paula Bieler. I en nästan fullsatt storsal diskuterades många intressanta frågeställningar om en av vår tids viktigaste politiska frågor.

Vi bjuder regelbundet in intressanta gäster och föreläsare så håll utkik i din inkorg om du är medlem i SD Huddinge!


På vår Facebooksida får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på facebook.com/SDHuddinge 
 
2019 Sverigedemokraterna Huddinge 
Text/layout: Leonid Yurkovskiy
E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46