Nyhetsbrev Nr 2 – 2019 | Sverigedemokraterna Huddinge

Nyhetsbrev Nr 2 – 2019

*|MC:SUBJECT|*

Nyhetsbrev 2019 #2

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

Kommunfullmäktige den 11/4

Under fullmäktigesammanträdet torsdagen den 11 april behandlades i vanlig ordning många ärenden som berör Huddinge kommuns politik och som tydliggör skillnaderna mellan de tre olika politiska blocken. Sverigedemokraterna deltog i de olika debatterna, bland annat gällande Socialdemokraternas motion om extratjänster som handlar om att kommunen ska skapa arbetserfarenhet för nyanlända inom bland annat kommunal välfärdsverksamhet. Där är vårt ställningstagande glasklart, Sverigedemokraterna kräver ett fläckfritt utdrag ur belastningsregistret för alla som ska jobba nära våra barn och äldre, oavsett var man kommer ifrån. Detta är i sig är en omöjlighet för nyanlända då de ännu inte har ett belastningsregister i Sverige.

Vidare diskuterades Sverigedemokraternas motion om demokratiberedningen, som till stor del har blivit genomförd. Vi anser att demokrati och delaktighet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och vi ser därmed inte nödvändigheten av en särskild instans. Beredningen fyllde, som vi ser det, ingen funktion som motsvarade dess budget och nu är beredningen nedlagd samt omarbetad i och med kommunens organisatoriska förändringar. Syftet med motionen var att lägga ner demokratiberedningen för att effektivisera kommunens politiska verksamhet. Nu har så skett och vår motion ansågs därmed vara besvarad, vilket vi instämmer med.

Senare in på sammanträdet behandlades Sverigedemokraternas motion om Sjödalsparken. Där föreslog vi att kommunen ska göra en insats för Huddinges parker i allmänhet och Sjödalsparken i synnerhet, som vi idag anser vara styvmoderligt behandlad av kommunen, trots att den är så uppskattad av många. Cigarettfimpar och annat skräp besudlar hela området, bänkarna är i slitet skick och gräsmattan är allt annat än inbjudande. Det är med glädje vi ser på att parken ska rustas upp, men vi anser ändå att parken bör skötas om även till dess att upprustningen är genomförd år 2020. Upprustningsplanerna blev även anledningen till att den styrande minoriteten ansåg motionen vara besvarad, något som vi i detta fall inte kan hålla med om. Att sopa undan cigarettfimpar kan inte innebära så stora ekonomiska konsekvenser för kommunen i förhållande till andra kostnader, och det ska inte behöva inte vänta tills upprustningen är klar. 

Från vänster: Martin Nigals, Ann Clewett, Sven Pernils
 

Intervju om EU-valet

Lokaltidningen Nytt i Flempan, som drivs av journaliststudenter på Södertörns högskola, intervjuade Sverigedemokraternas gruppledare Mats Arkhem om EU-valet.

Nedan ser ni frågorna från journalisterna och Sverigedemokraternas svar som Mats blev ombedd att hålla kort:

Fråga: vilka är era hjärtefrågor i EU-valet som ni lägger extra fokus på?
Svar:
1. Stärka friheten för medlemsländerna.
2. Motarbeta förslaget om EU:s länkskatt och filterkrav på internet.
3. Skapa utbildningsmöjligheter över gränserna.

Fråga: varför just dessa frågor?
Svar:
1. Makt och beslut ska ligga närmare medborgarna, inte centraliseras borta i Bryssel.
2. Vi vill inte att EU ska få inskränka på yttrandefriheten och det fria internet.
3. Vi vill bejaka och ta till vara på de möjligheter som ett europeiskt samarbete ger.

Fråga: hur kan valet påverka Huddingebor?
Svar: Enligt SKL (Sveriges kommuner- och landsting) är cirka 60 % av alla kommunfullmäktigebeslut direkt eller indirekt fattade i Bryssel. Sveriges nettokostnad för att vara med i EU är 28,5 miljarder. Det betyder cirka 2500 kr årligen, per person, för samtliga Huddingebor. I och med Brexit föreslås det en ytterligare höjning för Sveriges del på 15 miljarder årligen.

Den största delen av pengarna går till jordbruksstöd på kontinenten och en ineffektiv byråkrati. En stor del av dessa pengar borde istället läggas på svensk välfärd.
 
Fråga: varför ska man rösta på just er i EU-valet?
Svar: Vi vill se mer frihet för Europas länder och ett samarbete som inte bygger på att mer makt och resurser går till att utveckla en pengaslukande federal överstat.


 

SD lyfter frågan om IS-återvändare i Huddinge

Terroristorganisationen IS har varit upphov till en av världens värsta humanitära katastrofer i senare tid. Det politiska ansvaret faller tungt på de övriga riksdagspartierna för att inte ha använt tiden sedan IS’ genombrott, kring 2014, för att fastställa lagstiftning mot den terrorism som är organisationens innersta väsen.

Uppgifter från Säkerhetspolisen visar att Huddinge är en av de många svenska kommunerna som kan tvingas, eller redan tvingas, hantera IS-återvändare.

Huddinge kommuns främsta uppdrag ska i den här situationen naturligtvis vara att stärka Huddingebornas trygghet och inte ägna resurser åt att förbättra tillvaron för dem som återvänder till Sverige efter att ha mördat, våldtagit, plundrat och torterat.

Därför har vi ställt följande frågor till Socialnämndens ordförande:
  • Vilka möjligheter har Huddinge kommun till att utestänga IS-återvändare från kommunens samhällsservice, såsom försörjningsbidrag, vuxenutbildning och hjälp till bostad?
  • Är kommunen beredd att använda Socialtjänstlagens stadganden om sekretessbrytande omständigheter, för att meddela polisen om misstänkt fortsatt terrorverksamhet bland IS-återvändare i Huddinge?
  • Kommer Huddinges invånare att få tydlig information om det finns kända IS-anhängare i Huddinge samt kommunens arbete kring dessa?
Nu inväntar vi svar från kommunen.
 

Rån mot barn har tredubblats i Huddinge

På tre år har antalet anmälda rån mot minderåriga i Huddinge tredubblats. Den negativa utvecklingen fortsätter och det är dags för de övriga partierna att öppna ögonen för den verklighet som vi länge har varnat för.

I en artikel från Huddinge Direkt konstateras det att:
”Utredningarna kring rånförsöken mot skolbarnen i Edboskolan har lagts ner i brist på bevis. Det fanns varken bilder från övervakningskameror eller någon teknisk bevisning att gå på.”

Sverigedemokraterna Huddinge har sedan vi kom in i kommunfullmäktige år 2006 drivit frågan om kameraövervakning på särskilda platser.

Vidare kan vi läsa hur kommunens säkerhetssamordnare konstaterar att man från kommunens sida inte har känt sig tvungen att sätta in särskilda åtgärder och att man samtidigt ser en trend där allt färre väljer att polisanmäla.

Detta ser vi som ytterst oroande, det är dels en signal på oförmåga från kommunens sida och dels en signal om att medborgare tappar förtroendet för rättssystemet.

Vi önskar att Huddinges alla politiska partier enas i arbetet emot den ökande brottsligheten. Om barnen inte kan känna trygghet och lita på samhället, vad har vi då för framtid?
 

 

Insändare: Självförsörjande på kött möjligt

SD Huddinges Martin Nigals har följt upp sin motion i kommunfullmäktige med en debattartikel om Huddinges potential till självförsörjning på nötkött. Martin lyfter Härjedalen som exempel och citerar Lantbrukarnas Riksförbund om fördelarna med den svenska kon. 
 
 

Årsmöte för distrikt SD Stockholms län

Den 23/3 närvarade SD Huddinges samtliga ombud på SD Stockholms läns distriktsårsmöte. Distrikt SD Stockholms län innefattar 25 olika kommuner varav Huddinge är den största befolkningsmässigt. 

SD Huddinges Arnold Boström och Martin Nigals blev återigen omvalda av ett enigt årsmöte.

Tryck här för läsa mer om SD Stockholms län
 
SD Stockholms läns distriktsstyrelse
  

Jimmie Åkessons vårtal den 4 maj

Nu är det dags igen! Den 4 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

Förutom Jimmie Åkesson kommer flera andra av partiets företrädare finnas på plats och tillsammans kicka igång valrörelsen för Europaparlamentsvalet.

Det kommer som vanligt att finnas enklare förtäring och aktiviteter för barn och vuxna i anslutning till scenen.

Framträdandena på scenen börjar klockan 13.00, kom gärna en stund innan för att mingla och träffa SD Huddinge och andra Sverigevänner!

 

På vår Facebooksida får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på facebook.com/SDHuddinge 
 
2019 Sverigedemokraterna Huddinge 
Text/layout: Leonid Yurkovskiy
E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46