Nyhetsbrev Nr 2 – 2020 | Sverigedemokraterna Huddinge

Nyhetsbrev Nr 2 – 2020

*|MC:SUBJECT|*

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

Den allvarliga situation som har uppstått i samband med Covid-19 är nu känd för alla. Vi vill här passa på att uppdatera er om vad det har inneburit för SD Huddinges del.

Det första och kanske mest märkbara för de flesta medlemmarna är att våra regelbundna medlemsmöten är framskjutna till dess att nya rekommendationer medger den sortens sammankomster. Vi utforskar nu möjligheterna för att ordna träffar digitalt samt att träffas utomhus i det fina vädret, där alla enkelt kan hålla ett säkert avstånd.

För SD Huddinges kansli, som består av gruppledare Mats Arkhem, politisk sekreterare Leonid Yurkovskiy samt politisk sekreterare Simon Solberg, har omställningen inneburit mer arbete på distans och möten via digitala kommunikationsmedel. Det har naturligtvis inneburit en del så kallade utmaningar, men det har också gett oss än mer rutin och effektivitet för att utföra vissa uppgifter, något som vi kommer att ta med oss till tiden efter Corona.

Även kommunens egna sammanträden har påverkats. Kommunfullmäktige, som vanligtvis består av 61 ledamöter, har nu reducerats till ett minimum, vilket innebär att endast 31 ledamöter tjänstgör och många av de vanliga ärendena har bordlagts för att effektivisera sammanträdet. De kommunala nämndernas och Kommunstyrelsens sammanträden hålls oftast på distans. Vi kan konstatera att det i många fall har inneburit administrativa problem för kommunen och att Huddinge, i likhet med andra kommuner, regioner och myndigheter, helt enkelt inte var redo på den hastiga omställningen. Det svenska samhällets brist på beredskap är kostsam på många sätt.

Sverigedemokraternas vice gruppledare, Martin Nigals, ställde flera frågor under en interpellation i kommunens första digitala fullmäktigesammanträde. Frågorna handlade bland annat om hur många personer inom äldreomsorgen i Huddinge som har avlidit med konstaterad Coronasmitta samt vilka äldreboenden som har blivit drabbade. I sitt svar började kommunen med att konstatera att regeringens strategi inte varit lyckosam, något som vi instämmer i till fullo. Vidare följde de konkreta svaren på våra frågor. Informationen kan ni hitta i sin helhet genom att trycka här.

Slutligen vill vi uppmärksamma att kommunens bostadsbolag, Huge Bostäder AB, gav ett positivt besked då de, i enlighet med Sverigedemokraternas kritik, har beslutat att dra tillbaka vinstutdelningen till sina ägare på 10 000 000 kr. Med dessa resurser kan man istället stötta särskilt utsatta företag i Huddinge med exempelvis hyresreducering, något som kan visa sig vara avgörande för deras uthållighet.

Vi kommer naturligtvis att hålla er uppdaterade ifall något nytt händer relaterat till hanteringen av Covid-19.

Ibn Rushd är idag ett av studieförbunden som sammanlagt erhåller mångmiljonbelopp i skattepengar varje år. Huddinge kommun är med och bidrar årligen med ca 150 000 kronor. Nyligen har även Huddinge kommun inlett ett samarbete med Ibn Rushd för att skapa utbildningar i krisberedskap.

Enligt Huddinge kommun ska föreningen bland annat verka för jämställdhet. Ibn Rushds tidigare ställningstaganden visar dock att de inte ställer sig bakom de grundläggande värderingarna och jämställdhetsmålet som kommunen arbetar efter. Ett tydligt exempel på detta var deras markering år 2013, då de tillsammans med flera andra islamistiska organisationer lämnade in en anmälan till FN mot Sverige och landets arbete mot hedersvåld och hedersförtryck.

Vidare framkommer rapporter som fastställer att ledningen för Ibn Rushd är styrd av den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet. Sverigedemokraterna ser Ibn Rushds koppling till Muslimska brödraskapet som högst problematiskt, bland annat på grund av deras motto som lyder: ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”.

Sverigedemokraterna är det enda partiet i Huddinge som tar situationen på allvar. Vi anser att kommunen genast bör avbryta sina samarbeten med alla organisationer som är kopplade till Ibn Rushd och islamism. I Eskilstuna har vi redan lyckats stoppa finansieringen och nu driver vi även frågan på nationell och regional nivå.

Ni har väl inte missat Jimmie Åkessons nationaldagstal? Jimmie talar om situationen i Sverige i samband med Corona-pandemin. Vi vill lyfta fram ett starkt citat ur talet: "Var tog alla resurserna vägen? Vad hände med den sköld som vi tillsammans har byggt upp som skulle freda och skydda vårt folk i ett utsatt läge? När det gäller beslut om att satsa miljoner och miljarder på andra länders medborgare, på skuldavskrivningar för andra länder och EU-avgifter, ja då är det alltid bråttom. Då finns pengarna där. Men när det gäller att skydda våra egna då tar det ofta vansinnigt lång tid "

Tryck här för att komma till talet.

Den ansvarslösa massinvandringens förödande konsekvenser är numera väl kända, men tål att upprepas. Utanförskap, brutal kriminalitet, bostadsbrist, årliga miljardförluster av gemensamma skattemedel, med mycket mera.

Problemen bekräftas av lagändringen som ska tillämpas av Migrationsverket från och med den 1 juli 2020. Migrationsverket erbjuder idag asylsökande boende och bidrag för sin dagliga livsföring (dagersättning). Dock väljer många att hitta boende på egen hand vilket i sin tur bidrar till framväxten av så kallade utanförskapsområden. Huddinge är en av kommunerna i Sverige som nu, på grund av sin höga asylinvandring, får anmäla områden där migranter inte ska få dagersättning, om de själva väljer att bosätta sig där istället för på Migrationsverkets boenden.

Efter omröstning blev de utvalda kommundelarna Vårby, Flemingsberg och Skogås. Sverigedemokraterna var det enda partiet som i Huddinges kommunfullmäktige röstade för att anmälan till Migrationsverket skulle innefatta hela kommunen, eftersom vi inte vill att fler områden ska hamna på listan av ”socioekonomiska utmaningar”. Botkyrka, som ligger längre fram i den mångkulturella förändringen, valde att anmäla hela kommunen.

Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till EBO-lagen överlag. Asylsökande ska bo i statliga boenden tills beslut fattas och kommunerna ska inte belastas. Men så länge EBO-lagen råder vill vi minska de negativa konsekvenserna i den mån det är möjligt. I detta fall innebär det att låta varje kommun bestämma vilket eller vilka områden som ska betraktas som utsatta. Vår generella ståndpunkt är att reglerna även borde utökas så att alla kommuner i landet får möjlighet att anmäla utsatta områden.

Vi måste alla verka för att stabilisera den socioekonomiska utvecklingen och i så stor utsträckning som möjligt, lindra konsekvenserna av den ansvarslösa invandringspolitiken. Det är en förutsättning för att Huddinge ska vara en plats där det är bra att leva och bo, oavsett var man kommer ifrån.

Vår distriktsorganisation, SD Stockholms län, har lanserat en serie av intressanta föreläsningar som är tillgängliga på deras Youtube-kanal.

Den senaste föreläsningen är med Ludvig Aspling. Ludvig som är ledamot i riksdagens utrikesutskott. Han talar om biståndspolitik, korruption och slöseri i Sverige. Den föreläsningen kan ni hitta genom att trycka här.

Vi vill även tipsa om föreläsningen med Oscar Sjöstedt. Oscar är ekonomisk-politisk talesperson för partiet och ledamot i riksdagens finansutskott. I sin föreläsning går han igenom vårbudgeten, regeringens krisåtgärder och vad SD hade gjort annorlunda i dessa tider. Tryck här för att komma till den föreläsningen.
 

Nu kan vi se ännu ett bevis på att Sverigedemokraterna är den enda oppositionen till massinvandringspolitiken. Vår gruppledare Mats Arkhem replikerar tillsammans med sina Sverigedemokratiska oppositionsrådskollegor de övriga sju riksdagspartierna om att inte ge tusentals vuxna afghanska män utan skyddsbehov, amnesti för miljardtals svenska skattekronor.

Tryck här för att komma till debattartikeln.

Under decennier har kyrkans identitet luckrats upp och dess verksamhet demonterats. Svenska kyrkan har med Socialdemokraterna i spetsen förvandlats till en vänsterliberal politisk åsiktsmegafon där man driver frågor om klimat och migrationspolitik. Sverigedemokraterna vill låta kyrkan syssla med sitt kärnuppdrag och värna det svenska kulturarvet, detta gör vi genom representation som vi får genom kyrkovalet.

Kyrkovalet fungerar ungefär som val till kommun och riksdag. Medlemmar röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Man kan då rösta på kyrkans motsvarighet till partierna, de så kallade nomineringsgrupperna. För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september. 

Förra kyrkovalet ökade Sverigedemokraterna mest av alla nationellt. Vi fick nio procent av rösterna, vilket gjorde att vi klättrade upp till fjärde plats i storleksordning. Sen dess har vi varit med och påverkat på olika nivåer. Är du medlem i Svenska kyrkan och vill vara med och förändra till det bättre? Ta då en titt under nästa rubrik och hör av dig till oss på huddinge@sd.se.

Är du nyfiken på Svenska kyrkans organisation och struktur? Då kan du klicka dig vidare på följande länkar:
Att kandidera till kyrkovalet, Svenska kyrkans organisation, om kyrkovalet.

Har du funderat på att engagera dig politiskt? Det har aldrig varit smidigare att kandidera för Sverigedemokraterna, nu kan du göra det helt digitalt genom att fylla i formuläret på följande länk: https://formular.sd.se/sd/kandidatforsakran/

Kandidaturförsäkran är inte på något vis bindande, du behöver inte åta dig några som helst uppdrag även som godkänd kandidat, däremot håller du möjligheterna öppna ifall du blir intresserad av att kandidera inför kommande val. Vi rekommenderar starkt att du fyller i formuläret!

Ni som idag innehar förtroendeuppdrag för oss i en folkvald församling, behöver inte kandidera igen.
Däremot behöver ni förnya er kandidatur inför kommande val genom att fylla i följande formulär: https://formular.sd.se/fornyelse-av-kandidatforsakran/ 

Hör av dig till oss om du har några frågor.

Ersättare för Sverigedemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden
Intresserar du dig för kultur och fritid i Huddinge? Just nu söker vi en sverigedemokrat som vill representera oss i Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrottshallar och idrottsplatser, kommunens bibliotek, kulturskolan, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottspriser. 

Låter detta intressant? Kontakta oss då på huddinge@sd.se  

Arbetsgrupp för Förskolenämnden
Sverigedemokraterna växer så det knakar och i vårt arbete att engagera fler medlemmar kommer vi nu att börja bilda vår andra arbetsgrupp för de olika nämnderna som vi är representerade i. Nu är det Förskolenämnden (FSN) som står på tur. Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill engagera dig djupare i politiken och vill lära känna fler sverigedemokrater i Huddinge. Du kommer tillsammans med våra nämndrepresentanter få ta del av och bereda ärenden som behandlas av FSN, samt vara med och utveckla vår politik på de politiska områden som nämnden ansvar för. Antalet platser i arbetsgruppen kommer att vara begränsade. 

Låter detta intressant? Kontakta oss då på huddinge@sd.se

På vår sociala mediekanaler får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer. På Facebook har vi nyligen nått 2000 följare! Det gör oss näst störst och om vi fortsätter så kommer vi även vara ikapp Socialdemokraterna på nolltid.

Håll dig uppdaterad och följ oss på:
Facebook: facebook.com/sdhuddinge

Instagram: instagram.com/sdhuddinge

Linkedin: linkedin.com/company/sdhuddinge
SD Huddinges hemsida.
SD Huddinge på Facebook
Instagram
E-post
2020 Sverigedemokraterna Huddinge 
Text/layout: Leonid Yurkovskiy
E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46