Nyhetsbrev Nr 3 – 2019 | Sverigedemokraterna Huddinge

Nyhetsbrev Nr 3 – 2019

*|MC:SUBJECT|*

Nyhetsbrev 2019 #3

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

EU-valet och valrörelsen

Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. Trots att Sverigedemokraterna är ett EU-skeptiskt parti är valet betydelsefullt för Sveriges alla invånare och för Huddingeborna, inte minst med tanke på att över hälften av alla beslut som fattas i kommunen direkt eller indirekt påverkas av sådana som är fattade i Bryssel.

SD Huddinge valde att gå mot strömmen och fokusera på fysiska möten och digitala kanaler i vårt valarbete istället för att förfula gatumiljön. Vi anser att politik handlar om mer än korta plakatmeddelanden. Därför valde vi att inte affischera inför EU-valet, vilket möttes av positiva reaktioner på bland annat Facebook. 

Vi deltog i samtliga gymnasiedebatter, intervjuer och personliga möten där vi förklarade vår linje i EU-politiken som har varit tydlig sedan start, nämligen att det svenska folket ska få bestämma i sitt eget land och att EU ska börja handla om frivilligt samarbete länder emellan istället för mer överstatlighet som de andra riksdagspartierna driver.

Andra frågor som vi vill att EU ska prioritera är bland annat:

* Stärka EU:s yttre gränskontroller
* Stoppa förslaget om länkskatt och delningsförbud på internet
* Samarbeta för att minska utsläppen i Östersjön
* Stoppa planerna på tvångsmottagande av migranter
* Förstärka gränsöverskridande arbete mot terrorism
* Behålla goda handelsrelationer med Storbritannien
* Svensk djurhållning ska vara förebild för EU
* Skapa utbildningsmöjligheter över gränserna
 

Alexandra Ghialama debatterar för Sverigedemokraterna inför EU-valet
 
Jimmie Åkesson besöker SD Huddinge på valdagen
Valrörelsen i Huddinge avslutades på bästa möjliga vis med finbesök av Jimmie Åkesson. Trots att vädret var emot oss möttes Jimmie av glada och intresserade Huddingebor som besökte Huddinge centrum på valdagen. Det var en bra avslutning på valrörelsen, stort tack till Jimmie för besöket och även alla Sverigevänner som tittade förbi den regniga förmiddagen. Ett välförtjänt valresultat
Sverigedemokraterna blev valets stora vinnare i Huddinge såväl som i hela landet. Med 5646 röster från kommuninvånarna har vi nu växt oss till tredje största parti även i EU-sammanhang. I många av Huddinges valdistrikt blev vi störst eller näst störst. Sverigedemokraterna ökade i alla landets 290 kommuner och blev största parti i 29 kommuner. I var tionde kommun är alltså SD:s väljare fler än andra partiers. Ett stort tack till alla Sverigevänner i Huddinge som möjliggjorde denna valframgång!
 

Huddingedagen

Lördagen den 25 maj var det återigen dags för Huddingedagen i samband med jazz- och bluesfestivalen där kommunens alla föreningar får möjlighet att möta Huddingeborna.

SD Huddinge hade glädjen att än en gång delta i folkfesten. Huddingedagen bjöd som vanligt på många olika aktiviteter, allt från klättring och bågskytte till mat och drop-in vigsel. SD Huddinge bjöd även detta år på glass vilket kanske blev det mest populära momentet hos besökarna trots det stundvis molniga vädret. 

I den prestigefyllda boccia-turneringen, där den ojämna gräsmattan inte gjorde oss till full rättvisa, tog SD Huddinge ett steg närmare vinst. Kloten är runda, marginalerna är små, i boccia kan allting hända. Med andra ord förlorade vi tävlingen men vann värdefulla erfarenheter som vi hoppas ska komma oss till nytta under kommande turneringar.

Vi ser fram emot nästa års Huddingedag!


Debattartikel i dagens samhälle

Befolkningsökningen är en av vår tids stora ödesfrågor. Skola, vård, kollektivtrafik, bostadsmarknad, med mera är alla bärande pelare i samhället som är helt beroende av en hållbar befolkningsmängd och tillväxt. I denna debattartikel har SD Huddinges oppositionsråd Mats Arkhem tillsammans med några av sina Södertörnskollegor skrivit en mycket aktuell beskrivning av den kraftiga befolkningsökningen och dess konsekvenser.

Föreläsning med Gerhard Miksche.

Vår kloke och erfarne styrelsemedlem Gerhard Miksche anordnade, på ett av våra medlemsmöten, en intressant föreläsning om de tre abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam), dess utbredning och betydelse för det moderna samhället. Detta var en introducerande presentation som lade grunden för en djupare förståelse i denna viktiga fråga som har fått en allt större betydelse i den politiska diskussionen.

Efter debuten i SD Huddinge har Gerhard även föreläst i andra kommunföreningar. Vi ser naturligtvis fram emot fler föredrag för en vidare djupdykning i ämnet, håll därför utkik i din e-post för inbjudan till fler föreläsningar.

Debattartikel i Mitt i Huddinge

Sverigedemokraterna skrev en insändare i Mitt i Huddinge som handlar om att våra egna invånare ska prioriteras på bostadsmarknaden. Detta är en av våra absoluta hjärtefrågor i den kommunala politiken, vilket är unikt för Sverigedemokraterna som politisk parti i Huddinge.
 

Segeltorpsloppet

SD Huddinge deltog i premiären för Segeltorpsloppet, vi hade till och med en egen löpare. Loppet var gratis och öppet för allmänheten, vilket är en bra insats för att främja folkhälsan anser vi. Vi ser fram emot att delta även nästa år.

Sverigedemokraternas Martin Nigals efter att ha sprungit Segeltorpsloppet

Kommunfullmäktige och budgetförhandlingarna den 10/6

Den 10 juni, inleddes kommunens årliga budgetförhandlingar där samtliga partier presenterade sin övergripande politik för Huddinge.

Vi Sverigedemokrater i Huddinge väljer att prioritera skola, vård och trygghet framför ytterligare kostnader för regeringens ansvarslösa invandringspolitik. Vi anser att anledningen till varför invånare runt om i hela landet, oavsett ekonomisk situation, accepterar en ordning där deras pengar tas ifrån dem är förhoppningen att dessa skattepengar ska göra livet bättre för dem själva och deras nära. Detta är grunden till vårt parlamentariska system och även någonting som kommunen alltid ska ha i åtanke i sin verksamhetsutövning. Det är vår fasta övertygelse att kommunen ska prioritera sina egna invånare framför presumtiva sådana.

I vår budget sparar vi därför 22 miljoner kronor på ”extraordinära kostnader för flyktingmottagande”. Vi anser att staten ska stå för sina egna kostnader och att inte en krona mer, än det som kommer från riktade statsbidrag specifikt öronmärkta för mottagande av så kallade nyanlända, ska gå till fortsatt finansiering av den ansvarslösa massinvandringen.


Tryck här för att läsa budgeten i sin helhet.

I arbetet att effektivisera kommunens verksamhet gör vi även, förutom koalitionens satsningar på digitalisering och upphandlingseffektiviseringar, besparingar på den totala lönekostnaden för kommunens egna kommunikatörer som idag är 21 stycken. Det finns olika sorters kommunikatörer och de kan anta olika arbetsuppgifter. Att till exempel uppdatera viktig samhällsinformation på hemsidan och nå ut till invånarna är ett uppdrag som vi vill ska utföras väl. Men att marknadsföra kommunen och lägga resurser på kommunikation som inte är avgörande för kommunens kärnverksamhet är för oss inte ett prioriteringsområde.

Vi sparar även skattepengar på det ekonomiska stödet som går till de politiska partierna i kommunen. Vi anser att politiken behöver agera som gott föredöme, för förvaltningarnas tjänstemän såväl som för kommunens skattebetalare, att ständiga kostnadsökningar inte är möjliga i en ekonomiskt ansträngd situation.

Under fullmäktigesammanträdet röstade vi även vid ett annat ärende, utanför budgeten, nej till att ytterligare miljontals kronor skulle gå till flyktingmottagande. Dessvärre var de övriga partierna överens om att totalt 20,9 miljoner kronor ytterligare, utöver det redan budgeterade för år 2019, ska gå till flyktingmottagande. Vi tycker att det rimmar illa med de övriga partiernas påstådda oro över den ekonomiska situationen och målsättningen att vara en av de attraktivaste kommunerna i länet.  
 
På bild: Mats Arkhem, Ann Clewett, Martin Nigals, Sven Pernils, John Clewett

Glad sommar!

Vi vill önska alla Sverigevänner en riktigt härlig sommar och tacka er för en framgångsrik start på mandatperioden. Vi ses till hösten!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för SD Huddinge

På vår Facebooksida får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på facebook.com/SDHuddinge 
 
2019 Sverigedemokraterna Huddinge 
Text/layout: Leonid Yurkovskiy
E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46