Sverigedemokraterna Huddinge | Sverigedemokraterna i Huddinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Huddinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Huddinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats Arkhem

Ordförande SD-Huddinge

Skicka e-post till oss

 • Nyhetsbrev Nr 2 – 2019

  Av leonidyurkovskiy den 23 april, 2019
  0
  *|MC:SUBJECT|*

  Nyhetsbrev 2019 #2

  Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
  Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

  Kommunfullmäktige den 11/4

  Under fullmäktigesammanträdet torsdagen den 11 april behandlades i vanlig ordning många ärenden som berör Huddinge kommuns politik och som tydliggör skillnaderna mellan de tre olika politiska blocken. Sverigedemokraterna deltog i de olika debatterna, bland annat gällande Socialdemokraternas motion om extratjänster som handlar om att kommunen ska skapa arbetserfarenhet för nyanlända inom bland annat kommunal välfärdsverksamhet. Där är vårt ställningstagande glasklart, Sverigedemokraterna kräver ett fläckfritt utdrag ur belastningsregistret för alla som ska jobba nära våra barn och äldre, oavsett var man kommer ifrån. Detta är i sig är en omöjlighet för nyanlända då de ännu inte har ett belastningsregister i Sverige.

  Vidare diskuterades Sverigedemokraternas motion om demokratiberedningen, som till stor del har blivit genomförd. Vi anser att demokrati och delaktighet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och vi ser därmed inte nödvändigheten av en särskild instans. Beredningen fyllde, som vi ser det, ingen funktion som motsvarade dess budget och nu är beredningen nedlagd samt omarbetad i och med kommunens organisatoriska förändringar. Syftet med motionen var att lägga ner demokratiberedningen för att effektivisera kommunens politiska verksamhet. Nu har så skett och vår motion ansågs därmed vara besvarad, vilket vi instämmer med.

  Senare in på sammanträdet behandlades Sverigedemokraternas motion om Sjödalsparken. Där föreslog vi att kommunen ska göra en insats för Huddinges parker i allmänhet och Sjödalsparken i synnerhet, som vi idag anser vara styvmoderligt behandlad av kommunen, trots att den är så uppskattad av många. Cigarettfimpar och annat skräp besudlar hela området, bänkarna är i slitet skick och gräsmattan är allt annat än inbjudande. Det är med glädje vi ser på att parken ska rustas upp, men vi anser ändå att parken bör skötas om även till dess att upprustningen är genomförd år 2020. Upprustningsplanerna blev även anledningen till att den styrande minoriteten ansåg motionen vara besvarad, något som vi i detta fall inte kan hålla med om. Att sopa undan cigarettfimpar kan inte innebära så stora ekonomiska konsekvenser för kommunen i förhållande till andra kostnader, och det ska inte behöva inte vänta tills upprustningen är klar. 

  Från vänster: Martin Nigals, Ann Clewett, Sven Pernils
   

  Intervju om EU-valet

  Lokaltidningen Nytt i Flempan, som drivs av journaliststudenter på Södertörns högskola, intervjuade Sverigedemokraternas gruppledare Mats Arkhem om EU-valet.

  Nedan ser ni frågorna från journalisterna och Sverigedemokraternas svar som Mats blev ombedd att hålla kort:

  Fråga: vilka är era hjärtefrågor i EU-valet som ni lägger extra fokus på?
  Svar:
  1. Stärka friheten för medlemsländerna.
  2. Motarbeta förslaget om EU:s länkskatt och filterkrav på internet.
  3. Skapa utbildningsmöjligheter över gränserna.

  Fråga: varför just dessa frågor?
  Svar:
  1. Makt och beslut ska ligga närmare medborgarna, inte centraliseras borta i Bryssel.
  2. Vi vill inte att EU ska få inskränka på yttrandefriheten och det fria internet.
  3. Vi vill bejaka och ta till vara på de möjligheter som ett europeiskt samarbete ger.

  Fråga: hur kan valet påverka Huddingebor?
  Svar: Enligt SKL (Sveriges kommuner- och landsting) är cirka 60 % av alla kommunfullmäktigebeslut direkt eller indirekt fattade i Bryssel. Sveriges nettokostnad för att vara med i EU är 28,5 miljarder. Det betyder cirka 2500 kr årligen, per person, för samtliga Huddingebor. I och med Brexit föreslås det en ytterligare höjning för Sveriges del på 15 miljarder årligen.

  Den största delen av pengarna går till jordbruksstöd på kontinenten och en ineffektiv byråkrati. En stor del av dessa pengar borde istället läggas på svensk välfärd.
   
  Fråga: varför ska man rösta på just er i EU-valet?
  Svar: Vi vill se mer frihet för Europas länder och ett samarbete som inte bygger på att mer makt och resurser går till att utveckla en pengaslukande federal överstat.


   

  SD lyfter frågan om IS-återvändare i Huddinge

  Terroristorganisationen IS har varit upphov till en av världens värsta humanitära katastrofer i senare tid. Det politiska ansvaret faller tungt på de övriga riksdagspartierna för att inte ha använt tiden sedan IS’ genombrott, kring 2014, för att fastställa lagstiftning mot den terrorism som är organisationens innersta väsen.

  Uppgifter från Säkerhetspolisen visar att Huddinge är en av de många svenska kommunerna som kan tvingas, eller redan tvingas, hantera IS-återvändare.

  Huddinge kommuns främsta uppdrag ska i den här situationen naturligtvis vara att stärka Huddingebornas trygghet och inte ägna resurser åt att förbättra tillvaron för dem som återvänder till Sverige efter att ha mördat, våldtagit, plundrat och torterat.

  Därför har vi ställt följande frågor till Socialnämndens ordförande:
  • Vilka möjligheter har Huddinge kommun till att utestänga IS-återvändare från kommunens samhällsservice, såsom försörjningsbidrag, vuxenutbildning och hjälp till bostad?
  • Är kommunen beredd att använda Socialtjänstlagens stadganden om sekretessbrytande omständigheter, för att meddela polisen om misstänkt fortsatt terrorverksamhet bland IS-återvändare i Huddinge?
  • Kommer Huddinges invånare att få tydlig information om det finns kända IS-anhängare i Huddinge samt kommunens arbete kring dessa?
  Nu inväntar vi svar från kommunen.
   

  Rån mot barn har tredubblats i Huddinge

  På tre år har antalet anmälda rån mot minderåriga i Huddinge tredubblats. Den negativa utvecklingen fortsätter och det är dags för de övriga partierna att öppna ögonen för den verklighet som vi länge har varnat för.

  I en artikel från Huddinge Direkt konstateras det att:
  ”Utredningarna kring rånförsöken mot skolbarnen i Edboskolan har lagts ner i brist på bevis. Det fanns varken bilder från övervakningskameror eller någon teknisk bevisning att gå på.”

  Sverigedemokraterna Huddinge har sedan vi kom in i kommunfullmäktige år 2006 drivit frågan om kameraövervakning på särskilda platser.

  Vidare kan vi läsa hur kommunens säkerhetssamordnare konstaterar att man från kommunens sida inte har känt sig tvungen att sätta in särskilda åtgärder och att man samtidigt ser en trend där allt färre väljer att polisanmäla.

  Detta ser vi som ytterst oroande, det är dels en signal på oförmåga från kommunens sida och dels en signal om att medborgare tappar förtroendet för rättssystemet.

  Vi önskar att Huddinges alla politiska partier enas i arbetet emot den ökande brottsligheten. Om barnen inte kan känna trygghet och lita på samhället, vad har vi då för framtid?
   

   

  Insändare: Självförsörjande på kött möjligt

  SD Huddinges Martin Nigals har följt upp sin motion i kommunfullmäktige med en debattartikel om Huddinges potential till självförsörjning på nötkött. Martin lyfter Härjedalen som exempel och citerar Lantbrukarnas Riksförbund om fördelarna med den svenska kon. 
   
   

  Årsmöte för distrikt SD Stockholms län

  Den 23/3 närvarade SD Huddinges samtliga ombud på SD Stockholms läns distriktsårsmöte. Distrikt SD Stockholms län innefattar 25 olika kommuner varav Huddinge är den största befolkningsmässigt. 

  SD Huddinges Arnold Boström och Martin Nigals blev återigen omvalda av ett enigt årsmöte.

  Tryck här för läsa mer om SD Stockholms län
   
  SD Stockholms läns distriktsstyrelse
    

  Jimmie Åkessons vårtal den 4 maj

  Nu är det dags igen! Den 4 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmie Åkesson kommer flera andra av partiets företrädare finnas på plats och tillsammans kicka igång valrörelsen för Europaparlamentsvalet.

  Det kommer som vanligt att finnas enklare förtäring och aktiviteter för barn och vuxna i anslutning till scenen.

  Framträdandena på scenen börjar klockan 13.00, kom gärna en stund innan för att mingla och träffa SD Huddinge och andra Sverigevänner!

   

  På vår Facebooksida får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på facebook.com/SDHuddinge 
   
  2019 Sverigedemokraterna Huddinge 
  Text/layout: Leonid Yurkovskiy
  E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46
 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 4 maj

  Av fredrik.lindahl den 7 april, 2019
  0

  Nu är det dags igen! Den 4 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmie Åkesson kommer flera andra av partiets företrädare finnas på plats och tillsammans kicka igång valrörelsen för Europaparlamentsvalet.

  Det kommer som vanligt att finnas enklare förtäring och aktiviteter för barn och vuxna i anslutning till scenen.  Framträdandena på scenen börjar klockan 13.00, kom gärna en stund innan för att mingla och träffa andra Sverigevänner!

  Varmt välkomna!

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/588012461698822/


 • Rån mot barn har tredubblats i Huddinge.

  Av leonidyurkovskiy den 3 april, 2019
  0

  På tre år har antalet anmälda rån mot minderåriga i Huddinge tredubblats. Den negativa utvecklingen fortsätter och det är dags för de övriga partierna att öppna ögonen för den verklighet som vi länge har varnat för.

  I en artikel från Huddinge Direkt konstateras det att:
  ”Utredningarna kring rånförsöken mot skolbarnen i Edboskolan har lagts ner i brist på bevis. Det fanns varken bilder från övervakningskameror eller någon teknisk bevisning att gå på.”

  Sverigedemokraterna har sedan vi kom in i kommunfullmäktige år 2006 drivit frågan om kameraövervakning på särskilda platser.

  Vidare kan vi läsa hur kommunens säkerhetssamordnare konstaterar att man från kommunens sida inte har känt sig tvungen att sätta in särskilda åtgärder och att man samtidigt ser en trend där allt färre väljer att polisanmäla.

  Detta ser vi som ytterst oroande, det är dels en signal på oförmåga från kommunens sida och dels en signal om att medborgare tappar förtroendet för rättssystemet.

  Vi önskar att Huddinges alla politiska partier enas i arbetet emot den ökande brottsligheten. Om barnen inte kan känna trygghet och lita på samhället, vad har vi då för framtid?

 • Nyhetsbrev Nr 1 – 2019

  Av leonidyurkovskiy den 27 mars, 2019
  0
  *|MC:SUBJECT|*

  Nyhetsbrev 2019 #1

  Bästa/bäste medlem, nedan följer lite uppdateringar från Sverigedemokraterna i Huddinge med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
  Vi önskar er en trevlig läsning och fortsatt trevlig vecka.

  Ny styrelse för verksamhetsår 2019

  I slutet av januari avklarades SD Huddinges årsmöte för 2019. Med en stark enighet och framåtanda är SD Huddinge nu redo för att tackla verksamhetsåret och fortsätta arbeta för kommuninvånarnas bästa.

  SD Huddinges styrelse för 2019 är:
  Ordförande: Mats Arkhem.
  Vice ordförande: Arnold Boström.
  Andre vice ordförande: Martin Nigals.
  Ledamöter: Sven Pernils, Ann Clewett, Bo Adolfsson, Runar Finnman, Gerhard Miksche, Rolf Lindberg.
  Suppleanter: 1. Alexandra Gialama. 2. Malena Karanovic. 3. Peter Sandsjö.


  SD säger nej till modulbostäder för migranter i Huddinge

  Under det senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades två ärenden som tillsammans kommer innebära 118 nya lägenheter för nyanlända migranter. Detta är ett resultat av regeringens påtvingade ansvar för en annars ansvarslös invandringspolitik som varken har förbättrat situationen för Huddinge eller för riktiga flyktingar i världen.

  Sverigedemokraterna anser att Huddinge främst ska ansvara för sina egna invånare och inte prioritera byggande av bostäder för migranter. I fall att Huddinge kommun ändå tvingas förse migranter med bostäder ska detta ske med minsta möjliga ekonomiska resurser och logi. Handlar det om människor som har flytt genom Europas olika länder för sina liv, bör tält och soppkök rimligtvis vara en tillfredsställande lösning, alternativt en större sal där utrymme kan användas mer effektivt.
   

  Utbildningskonferens med den parlamentariska gruppen

  Under januari organiserade våra nyvalda parlamentariker i SD Huddinge en innehållsrik utbildningskonferens med bland annat en utförlig genomgång av kommunens och partigruppens arbetsprocesser, distriktsombudsmännens utbildning för förtroendevalda, en gemensam eftervalsanalys samt en intressant redogörelse från distriktsordförande Fredrik Lindahl.

  Distriktsombudsmännen föreläser om kommunens organisation.
   
  Sverigedemokraterna Huddinge fortsätter att växa och utvecklas i storlek, engagemang och kompetens. Efter utbildningskonferensen känner vi oss än mer manade att arbeta för kommuninvånarnas bästa och för att utveckla Huddinges framtida politik. Stort tack till alla som deltog!
   
  Avslutningsmiddag
   

  SD väcker frågan om snöröjningen i kommunen

  Många starka känslor har väckts bland Huddingebor denna vinter. Under en enda helg i februari fick kommunen 250 klagomål på snöröjningen. Förutom bristande snöröjning har transportering av överflödig snö också skapat problem, snövallar har byggts upp och blivit till isvallar och pensionärer har blivit insnöade utan möjlighet att ta sig ut. Det blev som Sverigedemokraternas gruppledare Mats Arkhem sa i sitt anförande när han berättade om en dam som hade upplevt problemen:
  "...naturen gav henne henne tio centimeter snö men Huddinge kommun gav henne en halv meter hög isvall."

  Därför ställde Sverigedemokraternas Mats Arkhem frågan till klimat- och stadsmiljönämndens ordförande Christian Ottosson (C) om kommunen avser att kalla in fler snöröjare för att lösa de nuvarande problemen.

  Svaret från Christian Ottoson (C) blev att det i kommunens upphandlingar tydligt framgår vilka krav som ställs och att inga besparingskrav ställs på den kommunala snöröjningen. Samtidigt avslöjade tidningen Mitti Huddinge att kommunen tvingar snöröjarna att börja ploga senare på året för att spara pengar. 

  Nästa år måste situationen förbättras och Sverigedemokraterna i Huddinge kommer att fortsätta driva frågan.


   

  Deltagande på KSAU-dagen

  Sverigedemokraterna närvarade på KSAU-dagen där bland annat Huddinge kommuns budgetchef, ekonomidirektör och representanter för kommunens olika förvaltningar redogjorde för Huddinges framtida ekonomi. 

  Detta är, även för Sverigedemokraterna, ett väldigt viktigt första steg i processen att ta fram en välfungerande budget för Huddinge kommun. Det räcker inte att bara lägga fram bra politiska idéer som vissa andra partier verkar tro, idéerna måste också vara verklighetsförankrade och ta hänsyn till vår gemensamma ekonomi som skattebetalare. För oss i SD Huddinge, vars ett av flera primära mål är att spara pengar för kommunens invånare, var KSAU-dagen ett väldigt givande inslag.
   

   

  Gruppledaren kommenterar sänkta inkomstkrav för Huge

  Sverigedemokraternas gruppledare i Huddinge, Mats Arkhem kommenterar Socialdemokraternas utspel om sänkta inkomstkrav för Huge.

  "Man ska ha klart för sig att Huge, de senaste åren, inte har skärpt inkomstkraven för deras kunder eller drastiskt höjt några hyror.

  Varför väcker Socialdemokraterna, med stödpartier, denna fråga just nu? Det ligger nära till hands att ana en koppling till regeringens nya avsikt om att införa marknadshyror.

  Vi anser att detta ytterst är en fråga för Huges styrelse att avgöra. Vi politiker måste kunna lita på företagets professionalism.

  Sänkta inkomstkrav riskerar även att öka Huges hyresförluster och därmed ge en negativ effekt i form av högre hyror, det vill Sverigedemokraterna undvika."


  Mats Arkhem, Gruppledare SD Huddinge
   

  Paula Bieler besöker SD Huddinge

  Föreläsaren för februari månads medlemsträff blev ingen mindre än Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, Paula Bieler. I en nästan fullsatt storsal diskuterades många intressanta frågeställningar om en av vår tids viktigaste politiska frågor.

  Vi bjuder regelbundet in intressanta gäster och föreläsare så håll utkik i din inkorg om du är medlem i SD Huddinge!


  På vår Facebooksida får du snabbt relevant information Sverigedemokraternas verksamhet i Huddinge. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på facebook.com/SDHuddinge 
   
  2019 Sverigedemokraterna Huddinge 
  Text/layout: Leonid Yurkovskiy
  E-post: huddinge@sd.se | Hemsida: huddinge.sd.se | Tel: 08-535 301 46
 • Svar på debattartikel om trygghet och jämlikhet.

  Av leonidyurkovskiy den 9 mars, 2019
  0

  Den 23/⁠2 publicerade Socialdemokraterna en debattartikel om hur man gör Huddinge tryggare och mer jämlikt. SD Huddinge anser att Socialdemokraterna missvisar verklighetsbilden. Mycket av problembeskrivningen är en följd av en misslyckad regeringspolitik. Vi vill kommentera några av frågorna som berör Huddinge.

  1. Socialdemokraterna påstår sig vilja se fler kameror på otrygga platser. Samtidigt har S konsekvent röstat nej till förslag om fler övervakningskameror på brottsutsatta platser, en fråga som SD Huddinge återkommande har drivit sedan 2006.

  2. Socialdemokraterna vill se en likvärdig skola för att Huddinge ska bli tryggare och mer jämlikt. Samtidigt får vi inte en bättre skola om alla elever underpresterar likvärdigt enligt socialdemokratisk modell. Istället krävs ett fokus på elevernas resultat och konkurrenskraft på framtidens globala arbetsmarknad.

  3. Socialdemokraterna Påstår att de bekymrar sig för bostadsbristen. Samtidigt kan inte bostadsbristen lösas om inflyttningen är större än byggandet. SD är det enda paritet som driver en mer återhållsam linje där vi prioriterar befintliga Huddingebor och vår samhällsservice. Socialdemokraternas ensidiga lösning på bostadsfrågan är dyra hyresrätter som enligt dem ska bli rimligare prissatta genom att skattebetalarna står för notan, vilket tar nödvändiga resurser från vård, skola och omsorg.

  Det är glädjande att Socialdemokraterna äntligen öppnar ögonen för verkligheten men det krävs mer än fritidsgårdar och nattvandrare för att stoppa droghandel, skjutningar och handgranatsattacker i Huddinge.