Sverigedemokraterna Huddinge | Sverigedemokraterna i Huddinge | Sida 33

Sverigedemokraterna Huddinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Huddinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats Arkhem

Ordförande SD-Huddinge

Skicka e-post till oss

 • Huddingedagarna

  Av sven.pernils den 24 april, 2010
  0

  Lördagen den 24 april så hölls de årligen återkommande Huddingedagarna i Huddinge centrum. Eftersom det är valår detta år så fick företrädare för de olika partierna hålla ett anförande på 3 minuter, vilket var i kortaste laget skulle det visa sig. Huddinges starke man Arnold Boström höll ett mycket bra tal där han poängterade den hämningslösa immigrationens negativa påverkan även på kommunernas ekonomi. Publiken var stor denna soliga lördag och lyssnade med intresse på de olika partiernas anförande. Tyvärr hann inte Boström slutföra sitt anförande p.g.a. tidsbrist, den stipulerade 3-minutersregeln var i kortaste laget för ett anförande.

  Efter anförandena på torget var det bokbord för allmänheten. Sverigedemokraternas bokbord fick sin andel besökare som försåg sig med det framlagda materialet. Synpunkter på att Sverigedemokraterna behandlas orättvist av media framfördes av flera besökare och verkar vara en aktuell och brännande fråga. Det verkar vara så att medias tendentiösa politiska bevakning nu väcker sympatier för Sverigedemokraterna hos allt fler väljare.

 • Huddingedagarna 2009

  Av Admin den 21 maj, 2009
  0
  0

  Den 24-25 april var det dags för de årligen återkommande Huddingedagarna, där olika organisationer och företag, samt kommunala verksamheter hade sina informationsbord i Huddinge centrum. Intresset för de politiska partierna var väl inte så överväldigande, men det var i alla fall för vår del trevligt att träffa väljare och några nya medlemmar som stannade till vid vårt bord. Dessutom de som av olika skäl inte stannade till, noterade i alla fall säkert vår närvaro! Vi delade också ut ett antal SD-Kuriren, specialupplagan för Stockholm, bland besökarna denna soliga dag.

  4

  Tre nöjda sverigedemokrater vid ett välsorterat bokbord – i gott sällskap?

  2

  Här tittar bl.a Jens Leandersson och ett par andra nyfikna besökare vad vi har att erbjuda till allmänheten.

 • Ingen kommundelning

  Av Admin den 12 maj, 2008
  0

  Folkomröstningen i östra kommundelen den 20 april gav ett tydligt utslag, 59% röstade nej och 40% röstade ja till kommundelning. Vår främsta invändning emot folkomröstningsförfarandet var att ingen hänsyn skulle tagas till valdeltagandet. Vår uppfattning var att ett lågt valdeltagande skulle gynna ja-sidan och att ett litet antal väljare skulle kunna avgöra en fråga som egentligen skulle påverka alla innevånare i hela Huddinge. Vi hade tidigt framfört vår uppfattning att vid ett valdeltagande under 50% skulle kommunen inte gå vidare till regeringen med en begäran om kommundelning, även om ja-sidan uppnått de 60% som krävdes. Nu blev valdeltagandet 52,6% och med den stora övervikten för nej-sidan måste frågan om kommundelning vara politiskt död för lång tid framöver. I övriga Huddinge visade opinionsundersökningen på ett starkt stöd för nej till kommundelning: 72% nej, 15% ja. Av kommunfullmäktiges nio partier var endast drevvikenpartiet för kommundelning, ett parti (kd) valde att ej ta ställning, medan övriga var emot.

  Folkomröstningsdebatt i Skogås
  Folkomröstningsdebatt i Skogås

  Inför folkomröstningen ordnades en hel del aktiviteter. Den 12 april deltog vi i likhet med övriga fullmäktigepartier med ett informationsbord och i en debatt i Skogås innecentrum. Vi deltog även i en debatt anordnad av de synskadades riksförbund i Huddinge. För att öka intresset för folkomröstningen tog kommunen ett nytt grepp genom att öppna en ”webbdialog” på nätet. Dels var det en frågepanel där intresserad allmänhet kunde ställa frågor till partierna i kommunfullmäktige, med svar som publicerades på nätet inom några dagar. Dels kunde man chatta med representanter från varje parti, med tre partier åt gången, under två timmar veckan före folkomröstningen.

  /Arnold Boström

 • Ingen vinner på kommundelning

  Av Admin den 29 mars, 2008
  0

  Gjorda utredningar pekar entydigt på ökade kostnader för främst administration vid en kommundelning. Inget tyder på annat än att det blir den nya kommunen som får ta större delen av skattehöjningen för att klara av de ökade kostnaderna för bibehållen kommunal service.

  Östra kommundelen är väl representerad i såväl fullmäktige som i kommunala nämnder och inte heller missgynnad när det gäller kommunal service. Den eventuella fördelen av närhet till politiker och andra makthavare uppväger inte de nackdelar en kommundelning innebär. Närdemokratin kan förbättras utan att kommunen delas, bl a genom att alla partier i fullmäktige får plats i demokratiforum.

  Befolkningsunderlaget kan visserligen anses tillräckligt för att Östra Huddinge skulle kunna bilda egen kommun, även om den skulle tillhöra de mindre i länet. Men eftersom västra delen av av Trångsunds församling (Vidja, Mellansjö, Svartvik och Ågesta) kommer att stanna kvar i Huddinge kommer den endast att utgöra drygt 11% av ytan, vilket vi anser är otillräckligt för att trygga en bra ekonomisk och samhällelig utveckling.

  En kommundelning gör inte i det här fallet att den nya kommunen slipper problemområden, utan snarare kan det bli en ännu större börda.

  Huddinge kommun har ej berörts av kommunsammanslagningar utan funnits i sin nuvarande omfattning sedan 1863.

  Trots alla nackdelar kräver dock demokrati att stor hänsyn måste tas till den uppfattning innevånarna i östra kommundelen visar i folkomröstningen. Vi anser att eftersom kommundelningens konsekvenser kommer att drabba alla innevånare i kommunen måste man kräva en aktiv handling för att åstadkomma en sådan omvälvande förändring, som det här är frågan om. Det innebär att vi anser att en majoritet av de röstberättigade skall rösta ja till en kommundelning för att en sådan skall kunna bli aktuell – att avstå från att rösta eller att rösta blankt skall tolkas som ett nej till förändring, ett nej till kommundelning.

  /Arnold Boström

 • Ledamöter i kommunfullmäktige

  Av Admin den 7 augusti, 2006
  0

  1. Arnold Boström, Civilekonom
  2. Lars Johansson, Chaufför