Sverigedemokraterna Huddinge | Sverigedemokraterna i Huddinge | Sida 9

Sverigedemokraterna Huddinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Huddinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats Arkhem

Ordförande SD-Huddinge

Skicka e-post till oss

 • Korståget 2017

  Av fredrik.lindahl den 4 oktober, 2017
  0

  Söndagen 20 augusti så gick startskottet för det så kallade korståget, det vill säga vår landsomfattande kampanj för att dela ut material, information och valsedlar till hushållen i samband med kyrkovalet 17 september.
  Detta innebar för vår del i SD Huddinge att både ”blada” och ”dela”. Att blada kallar vi processen när vi lägger samman olika informationsblad och valsedlar i kuvert och dela är när vi delar ut det bladade i hushållens brevlådor, enligt bestämda områden på kartan.

  Flitens lampa lyser hos SD Huddinge

  Vi har varit många entusiastiska medlemmar som har deltagit i detta arbete, men lite extra press har såklart legat på våra olika kandidater i kyrkovalen. Dessa är ifrån Huddinge: Arnold Boström, Lars Johansson, Annika Boström, Runar Finnman, Bo Adolfsson, Berit Schulz och Christer Hultin.

  Ett glatt utdelarsällskap från SD Huddinge samlade i Stuvsta.

   

 • Kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 16 augusti, 2017
  0

  Kyrkovalet äger rum söndagen den 17 september, men förtidsröstningen börjar den 4 september. SD menar att det behövs en ny riktning för Svenska kyrkan. Därför vill vi uppmana alla röstberättigade Sverigevänner att gå till valurnorna.

  Sverigedemokraterna i Huddinge deltar för femte gången i det lokala kyrkliga valet. Redan 2001 erhöll partiet ett mandat i S:t Mikaels församlings kyrkofullmäktige. För närvarande har vi tre mandat i Huddinge pastorat, som bildats genom sammanslagning av Huddinges fyra församlingar.
  Flera av våra kandidater deltar även i valen till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Stockholms stift.

  Från vänster: Lars Johansson, Berit Schultz, Bo Adolfsson, Annika Boström, Runar Finnman, Arnold Boström, Christer Hultin.

  Vi anser att den betydelse som kristendomen och Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet gör att Svenska kyrkan aldrig kan jämställas med något annat religiöst samfund utan skall ha en särställning, och att Svenska kyrkan borde vara en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke troende.

  Vi anser att Svenska kyrkan skall ägna sig åt traditionellt kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum, som gudstjänst, ”mission” och diakoni och inte anpassa sig till det politiska samhällets prioriteringar som en politisk aktör i samhällsdebatten.

  En viktig uppgift är att få fler medlemmar att engagera sig i det kyrkliga arbetet och känna Svenska kyrkans betydelse som bärare av traditioner och kultur.

  Vi anser att Svenska kyrkan skall vara synlig och bedriva mission, även i parallellsamhällen, för att motverka andra religioners frammarsch, särskilt de som har svårt att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Vi vill att Svenska kyrkan skall prioritera och intensifiera sina ansträngningar att stödja förföljda och utsatta kristna.

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • SD Huddinge – Vårt Huddinge #3 2017

  Av fredrik.lindahl den 1 juli, 2017
  0

  I tidningen Vårt Huddinge #3, 2017 17 juni, bads vi besvara: ”Vad är det viktigaste som hänt under 2016 och hur kommer den händelsen att påverka framtiden?”

  Arnold Boström svarade enligt följande: