Politikersamtal om äldrefrågor | Sverigedemokraterna Huddinge

Politikersamtal om äldrefrågor

På kvällen den 15 mars hölls det politikersamtal om äldrefrågor i Huddinge kulturhus. Det hölls en paneldebatt mellan Huddinges tio partier. Medverkade gjorde vår ledamot i äldreomsorgsnämnden Ann Clewett. Kommunens seniorer var inbjudna att ta del av de olika partiernas syn på detta viktiga ämne, samt bjöds på möjligheten att ställa frågor till panelen.

Längs till vänster, Ann Clewett.