SD: Missionen – En del av kyrkans verksamhet | Sverigedemokraterna Huddinge

SD: Missionen – En del av kyrkans verksamhet

Måndag 11 september fick vi tillfälle att i tidningen Huddinge Direkt (före detta Södra Sidan) lufta vår synpunkt angående kyrkovalet och vad vi vill att Svenska Kyrkan ska ha för framtida roll i samhället, se länk:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sd-omvand-forortens-muslimer-till-kristna/repqik!lG38bey6rph5oDrK95OOMg/