SDU aktivitet vid Östra Gymnasiet | Sverigedemokraterna Huddinge

SDU aktivitet vid Östra Gymnasiet

Den 28 april anordnades ”EU-val” på Östra Gymnasiet. Detta skedde under en temadag till vilken samtliga svenska partier som då fanns representerade i EU-parlamentet inbjöds att delta med ett bokbord. Det hade säkerligen blivit mer intressant för eleverna om även Sverigedemokraterna i kraft av opinionsframgångarna sedan riksdagsinträdet inbjudits. Att notera är att initiativtagaren i skolan uttalat: ”Det är viktigt att valet inte ses som ett jippo utan som en del av undervisningen och elevernas demokratiska fostran”? Sverigedemokraternas ungdomsförbund valde då att genomföra en flygbladsutdelning vid skolan.

 

Johan Tireland (SDU) berättar:

”Vid halvtiotiden anländer jag med tre andra representanter från SDU Stockholm till Skogås station. Vi möts upp av tre representanter från SD Huddinge med de EU-blad som ska delas ut. Även dialogpolis är på plats när vi anländer. Rektorn har godtyckligt spärrat av ett område runt skolan dit vi inte får tillträde. Vi ställer oss givetvis utanför dessa för att visa god vilja och goda intentioner. Flygbladsutdelningen fortlöper under dagen utan några större problem. Vi bemöts på ett vänligt vis av de flesta elever och personal. Vi drar som vanligt mest uppmärksamhet bland partierna, enligt en del av eleverna själva, trots att vi står utanför skolans område. På det stora hela är vi mycket nöjda med dagens insatser och vi kände allihop att det fanns en utbredd förståelse för att vi var där. En stor bonus var att det fanns en del elever som tog sig tid att verkligen lära känna mer om politiken vi står för.”

 

Från kommunföreningen tackar vi SDU för denna aktivitet och ser fram emot givande samarbete även fortsättningsvis. Vi kan notera att skolans område inte längre markeras med skyltar!

 

/Arnold Boström, ordförande SD Huddinge

20140428_154127_2[1]