Skolbesök i Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Skolbesök i Huddinge

bild2

En av Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU) viktiga verksamheter är närvaro i skolorna med information – ”bokbord”. Under november månad besöktes två skolor i Huddinge, Huddinge gymnasium och Östra gymnasiet. Man upplevde att intresset från eleverna var stort då många kom fram och pratade och tog emot flygblad.