Styrelsen 2017 | Sverigedemokraterna Huddinge

Styrelsen 2017

SD Huddinge – Styrelsen 2017

Ordförande, Arnold Boström
arnold.bostrom@sd.se

Vice ordförande, Mats Arkhem
mats.arkhem@sd.se

Andre vice ordförande, Martin Nigals
martin.nigals@sd.se

Ledamot, Sven Pernils
sven.pernils@sd.se

Ledamot, Birgitta du Rées
birgitta.du.rees@sd.se

Suppleant 1, John Clewett
john.clewett@sd.se

Suppleant 2, Ann Clewett
ann.clewett@sd.se

Styrelsebild 2017

Från vänster till höger: Sven Pernils, Mats Arkhem, Arnold Boström, John Clewett, Ann Clewett, Martin Nigals och Birgitta du Rées.