Styrelsen 2018 | Sverigedemokraterna Huddinge

Styrelsen 2018

Arnold Boström, ordförande
(arnold.bostrom@sd.se)
Mats Arkhem, vice ordförande
(mats.arkhem@sd.se)
Martin Nigals, andre vice ordförande
(martin.nigals@sd.se)

Sven Pernils ,ledamot
Ann Clewett, ledamot
Bo Adolfsson, ledamot
Gerhard Miksche, ledamot

John Clewett, suppleant 1
Martin Forslund, suppleant 2
Runar Finnman, suppleant 3
Annika Boström, suppleant 4