Svar på debattartikel om trygghet och jämlikhet. | Sverigedemokraterna Huddinge

Svar på debattartikel om trygghet och jämlikhet.

Den 23/⁠2 publicerade Socialdemokraterna en debattartikel om hur man gör Huddinge tryggare och mer jämlikt. SD Huddinge anser att Socialdemokraterna missvisar verklighetsbilden. Mycket av problembeskrivningen är en följd av en misslyckad regeringspolitik. Vi vill kommentera några av frågorna som berör Huddinge.

1. Socialdemokraterna påstår sig vilja se fler kameror på otrygga platser. Samtidigt har S konsekvent röstat nej till förslag om fler övervakningskameror på brottsutsatta platser, en fråga som SD Huddinge återkommande har drivit sedan 2006.

2. Socialdemokraterna vill se en likvärdig skola för att Huddinge ska bli tryggare och mer jämlikt. Samtidigt får vi inte en bättre skola om alla elever underpresterar likvärdigt enligt socialdemokratisk modell. Istället krävs ett fokus på elevernas resultat och konkurrenskraft på framtidens globala arbetsmarknad.

3. Socialdemokraterna Påstår att de bekymrar sig för bostadsbristen. Samtidigt kan inte bostadsbristen lösas om inflyttningen är större än byggandet. SD är det enda paritet som driver en mer återhållsam linje där vi prioriterar befintliga Huddingebor och vår samhällsservice. Socialdemokraternas ensidiga lösning på bostadsfrågan är dyra hyresrätter som enligt dem ska bli rimligare prissatta genom att skattebetalarna står för notan, vilket tar nödvändiga resurser från vård, skola och omsorg.

Det är glädjande att Socialdemokraterna äntligen öppnar ögonen för verkligheten men det krävs mer än fritidsgårdar och nattvandrare för att stoppa droghandel, skjutningar och handgranatsattacker i Huddinge.