Svar på (M) om SD-samarbete | Sverigedemokraterna Huddinge

Svar på (M) om SD-samarbete

Med anledning av intervjun med Daniel Dronjak om SD-samarbete vill vi uttrycka följande:

Koalitionen driver idag gemensam politik och Sverigedemokraterna driver politik i opposition, det är således inte förvånande att Moderaterna inte ser något behov av en politisk omställning denna mandatperiod.

Sverigedemokraterna ser dock ett formellt samtal om eventuellt samarbete dels som önskvärt för att reda ut huruvida det skulle vara intressant för respektive part, men också nödvändigt för att i god tid inför nästa val, ge ett tydligt besked för väljarna så att de inte behöver köpa den politiska grisen i säcken, likt riksdagsvalet 2018 där en röst på vissa ”borgerliga partier” blev en röst på Stefan Löfven. Politiska partier bör eftersträva tydlighet och transparens gentemot sina väljare.

Om Sverigedemokraterna fortsätter växa efter nästa val är det vår bedömning att det kan råda oenigheter bland de nuvarande koalitionspartierna om hur förhållningssättet till oss ska vara. Det kan resultera i att Moderaterna kommer behöva göra svåra val som blir avgörande för kommunens styre. Detta är frågor som vi anser bör behandlas i förväg.

Artikel ”M i Huddinge säger nej till SD-samarbete”:https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-i-huddinge-sager-nej-till-sd-samarbete/reptab!nibfDjj0dVNDQ7q34ro4Q/