Vår politik för Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Vår politik för Huddinge

Sammanfattning

Sedan 1996 har Sverigedemokraterna i Huddinge varit en röst för sund och ansvarstagande politik. Idag är vi vågmästare i kommunens högsta beslutande organ och utgörs av en stor och fortsatt växande folkrörelse.

I vårt senaste budgetförslag sparade vi in på:

 • * Skattepengar till politiska partier
 • * kommunanställda kommunikatörer
 • * Påtvingat flyktingmottagande

Och satsade istället på:

 • * Ordningsvakter och övervakningskameror.
 • * Stöd till grannsamverkansorganisationer.
 • * Jourklasser för grundskolan.
 • * Lärarassistenter
 • * Högtidliga och traditionsenliga skolavslutningar
 • * Snöröjning och halkbekämpning
 • * Vård av parker
 • * Omsorg för barn med psykisk ohälsa
 • * Kostnadsfria trygghetslarm för äldre

Mål och budget

Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2020

Motioner

2011-01-17 Motion om att sluta tänka etniskt
2011-01-17 Motion om att utreda möjligheten till och verka för kameraövervakning i våra centrum
2012-05-07 Motion om att demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen
2012-05-07 Motion om att införa ett civilkuragepris
2014-06-10 Motion om att förbättra möjligheten att ställa ifrån sig sin cykel på ett bekvämt och säkert sätt
2014-06-10 Motion om att redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett mångkulturellt bokslut
2015-03-16 Motion om fler hjärtstartare i kommunens centrum
2015-08-27 Motion om att Huddinges bostäder främst ska gå till Huddinges medborgare
2015-08-27 Motion om att Huddinges infartsparkeringar främst ska gå till Huddinges medborgare
2016-03-14 Motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
2016-03-14 Motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut
2016-04-11 Motion om att se över kostnaderna för kommunens IT-drift
2016-06-13 Motion om att utreda möjligheten till att göra Huddinge självförsörjande på nötkött till elever och gamla
2016-09-12 Motion om att införa en förberedelseskola på prov i Huddinge kommun
2016-09-12 Motion om utreda möjligheten till och verka för kameraövervakning i våra gymnasium och skolor
2016-10-10 Motion om att undersöka möjligheten till att inrätta särskilda matematikklasser för högpresterande elever
2016-10-10 Motion om att utreda möjligheten till att etablera en integrationsförvaltning i Huddinge
2017-04-21 Motion om att återinföra taxihållplatser i Huddinge centrum
2017-10-29 Motion om att införa lokala ordningsföreskrifter för att motverka organiserat tiggeri
2018-03-25 Motion om att införa en neutral klädpolicy i Huddinge kommun
2018-03-25 Motion om att redovisa kostnaderna för mottagande av flyktingar och invandrare i kommunen
2018-03-26 Motion om att införa en svensk kulturfestival i Huddinge
2018-03-26 Motion om att kvalitetscertifiera kommunen och dess verksamheter
2018-06-18 Motion om att prioritera grundsärskolans elever vid uthyrning av kommunens lokaler
2018-06-18 Motion om att redovisa kommunens kostnader för utlandsresor
2018-06-18 Motion om att vårda Sjödalsparken
2018-06-18 Motion om införande av demensteam
2018-06-18 Motion om nedläggning av Demokratiberedningen
2018-06-18 Motion om reducering av kommunalt partistöd för 2019 i Huddinge kommun
2018-11-05 Motion om att skapa en motorgård i Huddinge
2018-11-05 Motion om att tillsätta en landsantikvarietjänst på deltid

 

Frågor:

2019-09-27 Enkel fråga om kommunens samarbete med Make Equal
2019-09-27 Enkel fråga om kommunens ansvar inför efterlevnaden av regler och riktlinjer