Vårt Huddinge 3 – ”Partierna om året som gått och framåt.” | Sverigedemokraterna Huddinge

Vårt Huddinge 3 – ”Partierna om året som gått och framåt.”

I tidningen Vårt Huddinge, nummer 3 frågas ”Partierna om året som gått och framåt.”
Arnold svarar för Sverigedemokraternas del följande:
FullSizeRender(2)